Impulse Billiards Ltd


Jump & Break  pool


на склад

кат.№103-0251
щека Frogger

щека за подскоци при игра на билярд

Jump, от 2 части, връх 14 мм, дължина 104 см   цена: 175.00 лв.

на склад

кат.№101-0881
щека Marathon

щека за разбиване на топки за билярд

Break/Jump, от 3 части, връх 13 мм, дължина 147 см   цена: 275.00 лв.

на склад

кат.№101-0218
щека Marathon

щека за разбиване на топки

Break/Jump, от 3 части, връх 13 мм, , Irish linen Grip, дължина 147 см   цена: 260.00 лв.

на склад

кат.№100-0260
щека Bison

щека за разбиване

Break/Jump,от 3 части,връх 13 мм,Irish linen Grip,20oz,дължина 147 см   цена: 290.00 лв.

на склад

кат.№103-0272
щека Launcher

щека за разбиване при билярд

Break/Jump, от 3 части, връх 13 мм, дължина 147 см   цена: 290.00 лв.

на склад

кат.№101-0801_1
щека Mythus

щека за разбиване при билярдните игри

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 340.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0801_3
щека Mythus

щека за подскоци

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

на склад

кат.№101-0801_4
щека Mythus

щека за подскоци и разбиване

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 340.00 лв.

склад

кат.№101-0801_5
щека Mythus

щека за разбиване подскоци билярдни топки

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, Irish linen Grip, дължина 147 см   цена: 368.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0801_8
щека Mythus

щека за подскоци на билярд топка

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, Irish linen Grip, дължина 147 см   цена: 368.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0801_10
щека Mythus

щека за разбиване на билярдна топка

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, Irish linen Grip, дължина 147 см   цена: 370.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_26
щека Mythus

щека за разбиване и подскоци при билярд

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_27
щека Mythus

щека за разбиване и подскоци в билярда

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_28
щека Mythus

щека за разбиване и подскоци в игра на билярд

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_29
щека Mythus

щека за разбиване на триъгълник с топки

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_30
щека Mythus

щека за разбиване на триъгълник с топки при игра на билярд

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_31
щека Mythus

щека за подскоци на билярдните топки

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.

с поръчка

кат.№101-0800_32
щека Mythus

щека за билярдни номера

Break/Jump, от 3 части, връх 14 мм, дължина 147 см   цена: 320.00 лв.Back to Top