Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "14.1 ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПУЛ"


СВЕТОВНИ УНИФИЦИРАНИ (СТАНДАРТИЗИРАНИ) ПРАВИЛА
валидни от 1 юли 2000 г.

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


По принцип се прилагат Общите правила за билярди с отвори, освен ако посочените по-долу допълнителни правила не са в явно противоречие с тях!


1. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА  
14.1 е игра с определяне (обявяване). Играчът трябва да определи (обяви) топка и джоб. Играчът получава една точка за всяка правилно обявена и вкарана в обявения джоб с правилен удар топка и има право да продължи реда си докато пропусне да вкара обявената топка или направи фал. Играчът може да вкара първите 14 топки, но преди да продължи реда си с удар по 15-та (последна останала) топка, другите 14 топки се подреждат в триъгълник като за начало, като се оставя свободно мястото на върха му. Тогава играчът прави опит да вкара 15-та топка по такъв начин, че да наруши реда на наредените останали 14 топки и ако успее, може да продължи да стреля. Играчът, който постигне предварително определен брой точки за една игра (обикновено 150 в големите турнири или колкото са договорени при обикновена игра) преди противника си, печели играта.

2. ИГРАЧИ  
Двама или два отбора.

3. ТОПКИ  
Стандартен комплект топки-мишени, номерирани от 1 до 15 плюс топка-бияч.

4. ПОДРЕЖДАНЕ  
Чрез стандартен триъгълник с връхна топка на горна мушка, топка № 1 на десния ъгъл на триъгълника, топка № 5 на левия ъгъл. Другите топки се подреждат произволно и трябва да се докосват до съседните си.

5. НАЧАЛНО РАЗБИВАНЕ  
Започващият играч трябва или (1) да определи топка и джоб, в който да вкара тази топка и да завърши удара, или (2) да направи така, че топката-бияч да удари топка-мишена и след това борд, а освен това и две топки-мишени да ударят борд. Ако не успее да направи поне едно от горните неща, се счита че има нарушение на правилото за разбиване.
Резултатът на нарушителя се намалява с 2 точки за всяко едно нарушение на правилото за разбиване. Освен това, противникът има право да избере (1) да приеме масата, така както е, или (2) да поиска пренареждане на топките и да поиска нарушителят да повтори разбиването. Правото на избор е валидно докато се направи правилно разбиване или докато опонента приеме масата, така както е.
За нарушенията на правилното разбиване не се прилага правилото за три последователни фала. Ако започващият играч вкара топката-бияч в джоб при разбиването, то той получава фал и се наказва с отнемане на 1 точка от резултата, като този фал се брои за правилото за три последователни фала. Следващият играч получава топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, като топките-мишени остават така, както са били ("ин позишън").

6. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ  
Всяка една топка, вкарана правилно, носи една точка на играча.

7. ПРАВИЛА НА ИГРАТА  

  7.1  Правилно вкарана топка в джоб дава право на играча да продължи да стреля докато пропусне да вкара правилно топки при обявен удар. Играчът може да играе по всяка една топка, но преди удара трябва да определи по коя топка ще игра и за кой джоб.
Подробности като карамболи, удари между топките, комбинации или отразяване от бордове (всички те са правилни) не трябва да бъдат посочвани. Която и да е друга вкарана топка-мишена при правилен удар се зачита за 1 точка на играча.

  7.2  При всички удари, играчът трябва да удари с топката-бияч топка-мишена и след това (1) да вкара номерирана топка, или (2) да удари топката-бияч или която и да е номерирана топка в борд. Ако това не бъде направено, счита се, че има фал.
Когато топка-мишена не е долепена до някой от бордовете (не е "бордова"), но лежи на по-малко разстояние от диаметъра си (което се определя от съдията чрез измерване), играчът им право само на два последователни допустими "сейфти" удара по тази топка, с използуване само на близкия борд. Ако се направи такъв "сейфти" удар, то топката-мишена се счита за "бордова" при следващия ред на играча. Прилагат се Общите правила за Билярд с отвори за "бордови" ("фроузън") топки, ако играчът избере да играе по тази "бордова" топка с топката-бияч при третия си удар.
(ЗАБЕЛЕЖКА: Ако играчът направи фал непосредствено преди или веднага след като е играл по тази топка, то той веднага трябва да изпълни изискванията за "бордова" топка, когато играе по тази топка-мишена. Също така, ако той е направил два последователни фала, то той веднага трябва да изпълни изискванията за "бордова" топка, когато играе по тази топка-мишена.
Ако този играч не може да изпълни изискванията за "бордова" топка, смята се, че е направил трети последователен фал и се присъжда съответното намаляване на точките плюс по една точка за всеки един от предишните фалове. При това положение, всичките 15 топки се нареждат отново и играчът, направил нарушението, следва да направи разбиване, като за начало на играта.)

  7.3  Когато бъде вкарана 14-та топка в една игра, играта спира веднага, като 15-та топка остава на мястото си на масата. Четиринадесетте вкарани топки се подреждат, като се оставя празно мястото на върха на триъгълника (при горната мушка). След това играчът продължава да играе, като трябва правилно да вкара 15-та топка (т.нар. "брейк бол"), по такъв начин, че топката-бияч да отскочи към наредените топки и да ги разпръсне така, че да може да продължи да играе. Играчът не е задължен да играе по 15-та топка – той може да стреля по която топка пожелае.

  7.4  Играч може да обяви "сейфти" удар, а не да определя топка за вкарване, най-вече със защитна цел. Играта на "сейфти" е правилна, но трябва да отговаря на всички изисквания на свързаните с нея правила. Редът на играча приключва, когато играе "сейфти", като вкараните топки при тази игра не се зачитат. Ако някоя топка-мишена бъде вкарана при "сейфти" удар, то тя се връща обратно на масата.

  7.5  Играч не може да хваща, докосва или по какъвто и да било начин да се намесва в движението на топката към джоб или към мястото за подреждане на топките при удар (включително да хваща падаща в джоб топка като поставя ръката си в джоба). Ако направи нещо подобно, това се смята за особен фал – "умишлен фал" – и се наказва с отнемане на 1 точка за самия фал и 15 точки за това, че е умишлен, или общо 16 точки. Следващият играч има право на избор (1) да приеме масата, така както е, с топка-бияч "ин хенд" зад линията на долната мушка, или (2) да поиска пренареждане на всичките 15 топки и нарушилият играч да стреля тях по правилата на началното разбиване.

  7.6  Ако 15-та топка (не вкараната в джоб) и/или топката-бияч са на мястото, където би трябвало да бъде поставен триъгълника за новото подреждане, тогава вижте диаграмата, показваща правилния начин за пренареждане на топките. (Сивите полета посочват местата, на които няма интервенция и двете топки остават там, където са).

  7.7  Когато играч има топката-бияч "ин хенд" зад линията на долната мушка (например, след вкарване на топката-бияч в джоб) и всички топки-мишени са зад линията на долната мушка, по желание може да бъде поставена на мястото си само топката, която се намира най-близо до линията на долната мушка. Ако две или повече топки са на еднакво разстояние от линията на долната мушка, тогава играчът може да избере коя от тези равноотдалечени топки да бъде преместена на мястото си.

8. НЕПРАВИЛНО ВКАРАНИ ТОПКИ  
Всички се връщат на местата си. Няма наказание.

9. ТОПКИ-МИШЕНИ ИЗЛЕЗЛИ ИЗВЪН МАСАТА  
Ударът се счита за фал. Всички излезли топки се връщат на местата си след като другите топки са спрели да се движат.

10. ТОПКА-БИЯЧ СЛЕД КАТО Е ИЗЛЯЗЛА ОТ МАСАТА ИЛИ Е ВКАРАНА В ДЖОБ  
Следващият играч има топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, освен ако спрямо нарушилия играч не се прилагат изискванията на правило 7.2., 7.5. или 12 (по-долу) и те определят алтернативните варианти или процедури.

11. НАКАЗАНИЯ ЗА ФАЛОВЕ  
За всеки един фал се отнема една точка. ЗАБЕЛЕЖКА: наказанията са по-строги за умишлени фалове (виж Правило 7.5.) или за три последователни фала (Правило 12, по-долу). Следващият играч получава топката-бияч там, където е, освен ако фалът не е бил поради излизане на топката-бияч от масата, вкарване на топката-бияч в джоб, умишлен фал или трети пореден фал.

12. НАКАЗАНИЯ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ФАЛОВЕ  
Когато играч направи фал, наказанието е отнемане на една точка (или повече, ако се налага), при което се прави отметка от човекът, следящ резултата, че играчът има фал ("виси" с един фал). Играчът остава с отметката, че има фал, до следващият му удар, при което отметката може да бъде махната ако играчът вкара правилно топка или при постигане на правилен “сейфти” удар. Ако не успее да постигне това при реда си, играчът се наказва с отнемане на още една точка. Отметката се променя на "има два фала". Ако и при третия си пореден опит на масата играчът не успее да вкара правилно обявена топка или да постигне правилен "сейфти" удар, наказанието е отново една точка плюс 15 точки допълнително (или общо 18 точки за трите последователни фала). Отбелязването на третия последователен фал автоматично изтрива листа с фалове на играча. Следващият играч има право да избира (1) да приеме топките така, както са, или (2) да поиска пренареждане на всичките 15 топки и нарушилият играч да стреля по правилата на началното разбиване. Трябва да бъде подчертано, че последователни фалове, са фаловете извършени при последователни удари, а не при последователни редове за игра. Например, ако един играч завърши шестия си ининг (ред) с фал, започне седмия си ининг с фал (т.е. има два фала) и след това започне осмия си "ининг" с правилно вкарана топка, като при втория си удар при този му ред (ининг) вкара топката-бияч в джоб, то това не са три последователни фала, въпреки че е направил фалове в три последователни ининга. В момента, когато правилно вкарва топка, в началото на осмия ининиг, това автоматично изчиства листа му с фалове. Разбира се, той ще бъде с един фал на края на осмия ининг.

13. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ  
Изваждането на точки за фалове може да доведе до отрицателен резултат за един играч. Текущ резултат може да бъде "минус едно", "минус две", "минус 15" и т.н.. Играч може да спечели играта с резултат 150 точки, докато противника му е направил само 2 фала. Крайният резултат ще бъде 150 на –2. Ако играч направи фал при удар, който не е вкарал топка, наказателната точка се взема от резултата му в края на предишния му ининг (ред). Ако играч направи фал и вкара топка при един и същи удар, тази топка се връща на мястото си (не се зачита за вкарана, т.е. не се дава точка) и наказателната точка се взема от резултата му в края на предишния му ининг (ред).
Back to Top