Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "8-ма ТОПКА"


СВЕТОВНИ УНИФИЦИРАНИ (СТАНДАРТИЗИРАНИ) ПРАВИЛА
валидни от 1 юли 2000 г.

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


По принцип се прилагат Общите правила за билярди с отвори, освен ако посочените по-долу допълнителни правила не са в явно противоречие с тях!


1. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА  
"8-ма топка" е игра, при която се обявява целта на удара и се играе с топка-бияч и 15 топки-мишени, номерирани от 1 до 15. Един играч трябва да вкара в джобовете топките от групата с номера от 1 до 7 (едноцветни или "малки"), а другият трябва да вкара топките с номера от 9 до 15 (раирани или "големи"). Играта се печели от играча, който първо вкара своята група и след това правилно вкара топката с номер 8.

2. ОБЯВЕН УДАР - (кол шот – call shot) 
При Обявен Удар, очевидните топки и джобове не следва да бъдат подчертавани. Право на противника е да иска обявяване на топка и джоб, ако не е сигурен в удара. Удари чрез борд (бенк шотс – bank shots) или комбинирани удари (комбинейшън шотс – combination shots) не се считат за очевидни и трябва внимателно да се обявяват както топката-мишена, така и джоба, в който тя ще бъде вкарана. При обявяване на удар, никога не е задължително да се посочват детайли като брой удари в борд, удари в други топки, карамболи и т.н. Топки, вкарани с фал, остават в джобовете, независимо дали по тях играе играчът на ред или неговия противник. Началното разбиване не е обявен удар. Който и да е играч, който прави началното разбиване при играта "8-ма топка" може да продължи да играе (стреля), ако някоя топка-мишена е вкарана правилно в джоб при разбиването.

3. НАЧАЛНО ПОДРЕЖДАНЕ НА ТОПКИТЕ 
Топките се подреждат в триъгълник при тавана на масата, като топката с №8 се поставя в центъра на триъгълника, топката с №1 – на горната мушка, по една едноцветна и раирана топка се поставят в другите два върха на триъгълника.

4. РЕД ЗА РАЗБИВАНЕ 
Победителят в предишното нареждане има право на избор за разбиване. Победителят в една игра разбива в следващата. По решение на организаторите на един турнир, може да бъдат избрани предварително някои от следните възможности:
(а) играчите сменят реда си на разбиване, редуват се
(б) разбива загубилият
(в) разбива играчът, който преди началото на поредната игра изостава в резултата.

5. ПРАВИЛНО РАЗБИВАНЕ  (по определение) 
За да се зачете за правилно разбиване, разбиващият (с топка-бияч зад линията на долната мушка) трябва или (1) да вкара топка в джоб, или (2) да придвижи поне 4 номерирани топки до бордове. Когато разбиващият не може да направи правилно разбиване, той прави фал и следващият играч има право да избира да (1) приеме разположението на топките и да стреля, или да (2) поиска пре-нареждане на топките в триъгълник, при което може да избира дали той да направи разбиване или да поиска сгрешилия играч да повтори разбиването.

6. ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА-БИЯЧ В ДЖОБ ПРИ РАЗБИВАНЕ  (скреч – scratch) 
Ако играч вкара топката-бияч при разбиване, (1) всички други топки, които са били вкарани, остават в джобовете (освен топката с № 8 – виж правило 4.8.), (2) счита се за фал, (3) масата е "отворена" (оупън – open) – виж по-долу. ЗАБЕЛЕЖКА: следващият по ред играч получава топката-бияч "ин хенд" зад линията на долната мушка и не може да стреля по която е да е топка-мишена, която се намира зад линията на долната мушка, освен ако първо биячът премине тази линия и след това се върне зад нея и удари топка-мишена.

7. ТОПКИ-МИШЕНИ ИЗСКОЧИЛИ ИЗВЪН МАСАТА ПРИ РАЗБИВАНЕ 
Ако играч изкара при разбиването топка-мишена извън масата, това е фал и следващият по ред играч има право да избира да (1) приеме разположението на топките и да стреля, или да (2) вземе топката-бияч "ин хенд" зад линията на долната мушка и да стреля.

8. ВКАРВАНЕ В ДЖОБ НА ТОПКА №8 ПРИ РАЗБИВАНЕТО 
Ако при разбиването се вкара топка № 8 в джоб, разбиващият може да поиска ново нареждане или само поставянето на топка №8 на мястото й и да продължи да стреля. Ако разбиващият освен това вкара и топката-бияч в джоб, тогава следващият по ред играч може да поиска ново нареждане или само поставянето на топка №8 на мястото й и да продължи да стреля с топка-бияч "ин хенд" зад линията на долната мушка.

9. ОТВОРЕНА МАСА (оупън тейбъл)  (по определение) 
Масата е "отворена" когато групите топки (едноцветни или раирани) все още не са определени за кой играч са. Когато масата е "отворена" е правилно (допустимо) да се стреля първо по едноцветна, за да се вкара раирана и обратното. ЗАБЕЛЕЖКА: Масата винаги е "отворена" веднага след удара за разбиване. Когато масата е "отворена" е допустимо да се удря първа която и да е едноцветна или раирана топка при вкарването в джоба на обявената едноцветна или раирана топка. Обаче ако масата е "отворена" и първо се удари топката с №8, това е фал и нито едноцветна, нито раирана може да бъде вкарвана и зачетена за стрелящия. Той губи своя ред; следващият играч получава топката-бияч "ин хенд"; ако има вкарани топки, те остават в джобовете; следващият играч обявява топката, по която ще играе като масата остава "отворена". При "отворена" маса, всички неправилно вкарани топки остават по джобовете.

10. ИЗБОР НА ГРУПА ТОПКИ 
Изборът на едноцветни или раирани топки не е определен при разбиването, дори ако топките са само от едната или от двете групи, тъй като масата се счита за "отворена" веднага след удара за разбиване. Изборът на група се смята за определен едва когато играч вкара правилно обявена топка-мишена след разбиването.

11. ПРАВИЛЕН (ДОПУСТИМ) УДАР  (по определение) 
При всички удари (освен при разбиването и когато масата е “отворена”), играчът трябва първо да удари топка от неговата група топки и след това (1) да вкара в джоб номерирана топка, или (2) да удари топката-бияч или която и да било номерирана топка в борд. ЗАБЕЛЕЖКА: Разрешено е играчът да удари топката-бияч първо в борд и след това да удари топка-мишена; във всеки случай, след удар по топката-мишена трябва или да бъде вкарана топка-мишена в джоб или топката-бияч или която и да е номерирана топка трябва да ударят борд. Неизпълнение на едно от горните условия води до фал.

12. "СИГУРЕН" УДАР  (сейфти шот – safety shot) 
По тактически причини един играч може да вкара очевидна топка и след това да се откаже от реда си да играе, като предварително трябва да заяви, че иска "сейфти". Такъв "сигурен" удар се определя като правилен удар. Ако играчът, който е на ред, смята да играе на "сигурно" чрез вкарване на очевидна топка, то той трябва преди удара да декларира "сейфти" на противника. Отговорността е на стрелящия да обяви на противника намерението си да играе "сигурен" удар. Ако това не бъде направено и стрелящият вкара една от своите топки, той ще бъде задължен да стреля отново. Топка, вкарана при “сейфти” удар, остава в джоба.

13. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ 
Играчът може да продължи да стреля докато не успее правилно да вкара топка от неговата група в джоб. След като играчът вкара правилно всичките топки от неговата група, той стреля, за да вкара топката с №8.

14. НАКАЗАНИЕ ЗА ФАЛ 
Противниковият играч получава топката-бияч "ин хенд". Това означава, че играчът може да постави топката-бияч навсякъде по масата (не трябва да е зад линията на долната мушка, освен при разбиването). Това правило предпазва от умишлени фалове на някой играч, които биха поставили противника в неблагоприятно положение. Когато има топката-бияч "ин хенд", играчът може да използува ръката си или която и да е част на щеката (включително и върха), за да намести топката-бияч. При наместването на топката-бияч, всяко движение напред с щеката, при което се докосва бияча, се счита за фал, освен не се получи правилен удар (виж също правило 3.39.)

15. КОМБИНИРАНИ УДАРИ 
Комбинираните удари (удари с комбинация) са позволени обаче, топка №8 не може да бъде използвана за първа топка за удар при комбинация, освен ако тя не е единствената топка-мишена, останала за играча съгласно правилата на играта. Иначе, ако се направи такъв контакт с топка №8, това се счита за фал.

16. НЕПРАВИЛНО ВКАРАНИ В ДЖОБ ТОПКИ 
Топка-мишена се смята за неправилно вкарана в джоб когато (1) тази топка-мишена се вкарва при удар, който е счетен за фал, или (2) обявената топка не влезне в обявения джоб, или (3) преди ударът е обявено "сейфти". Неправилно вкараните топки остават в джобовете и се зачитат за играча, който играе с тази група топки.

17. ТОПКИ-МИШЕНИ ИЗЛЕЗЛИ ОТ МАСАТА 
Ако някоя топка-мишена излезе от масата, това е фал и загуба на ред, освен ако не е топка №8, при което се губи играта. Излезлите от масата топки-мишени не се връщат обратно на масата.

18. ФАЛ ПОРАДИ УДАР С ПОДСКОК ИЛИ ЗАОБИКАЛЯНЕ 
Правилото за зачитане на фал само с топката-бияч се прилага само тогава, когато няма съдия на масата и играчът трябва да има предвид, че ще се смята за фал с топката-бияч ако по време на опит за удар по топката-бияч, която с подскок или заобикаляне да премине над или покрай пречеща номерирана топка, по която не може да се играе, тази пречеща топка се помръдне по някъква причина (независимо дали това е дори побутване с ръка, с щека или удължител).

19. ИГРА ПО ТОПКА №8 
Когато топка № 8 е топка-мишена по правилата на играта, вкарване на топката-бияч или фал не се считат за загуба на играта, освен ако не се вкара също така и топка № 8 или ако тя излезе от масата. Следващият играч има топката-бияч "ин хенд".ЗАБЕЛЕЖКА: Удар с комбинация не може да бъде използуван за вкарване на топка №8, освен ако тя не е първата ударена топка при удара.

20. ЗАГУБА НА ИГРАТА 

Играч губи играта, ако извърши едно от следните нарушения:
  •  Направи фал при вкарване на топка №8 (изключение – при вкарването й при разбиване).
  •  Вкара топка №8 по време на същия удар, с който вкара последната топка от своята група.
  •  Изкара топка №8 извън масата по което и да е време на играта.
  •  Вкара топка №8 в друг, освен обявения, джоб.
  •  Вкара топка №8 когато тя все още не може да бъде вкарвана съгласно правилата на играта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко едно такова нарушение трябва да бъде обявено, преди да е направен следващия удар, иначе ще се приеме, че не е извършено нарушение.

21. ПАТОВА СИТУАЦИЯ В ИГРА 
Ако след 3 последователни реда на всеки един играч на масата (т.е. след общо 6 реда), съдията прецени, че опит за вкарване или преместване на топка-мишена ще доведе до загуба на играта, топките следва да бъдат подредени отново като разбива отново играчът, който е разбивал в тази игра (изпаднала в патова ситуация). Това правило може да се прилага независимо от броя останали топки на масата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Три последователни фала на играч в "8 топки" не се смята за загуба на игра.
Back to Top