Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "9-та ТОПКА"


СВЕТОВНИ УНИФИЦИРАНИ (СТАНДАРТИЗИРАНИ) ПРАВИЛА
валидни от 1 юли 2000 г.

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


По принцип се прилагат Общите правила за билярди с отвори, освен ако посочените по-долу допълнителни правила не са в явно противоречие с тях!


1. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА  
Играта "9-та топка" се играе с девет топки-мишени, с номера от 1 до 9, и една топка-бияч. При всеки удар, първата топка, която удря топката-бияч, трябва да бъде топката с най-малък номер на масата, но не е задължително топките да бъдат вкарвани по ред на номерата. Ако играч вкара някоя топка при правилен удар, той остава на масата за още един удар и продължава, докато пропусне, направи фал или спечели играта като вкара деветата топка. След пропуск, следващият по ред играч трябва да стреля от позицията, оставена от предишния играч, но след фал може да започне с топката-бияч на произволно място на масата. Играчите не трябва да обявяват удара си. Мачът свършва когато един играч спечели предварително определения брой игри.

2. НАЧАЛНО ПОДРЕЖДАНЕ НА ТОПКИТЕ  
Топките-мишени се подреждат под формата на ромб, като топката с № 1 е на върха на ромба и на точката на горна мушка, топката с №9 е в центъра на ромба, а останалите топки са в произволен ред, колкото е възможно повече една до друга. Играта започва с топка-бияч "ин хенд" зад линията на долната мушка.

3. РЕД ЗА РАЗБИВАНЕ  
Победителят в един "лег" (част от игра) има право да избира да разбива. При играта "9-та топка" победителят в една игра разбива в следващата, освен ако не е определено друго от организатора на турнира. По решение на организаторите на един турнир, може да бъдат избрани предварително някои от следните възможности:
  (а) играчите сменят реда си на разбиване, редуват се
  (б) разбива загубилият
  (в) разбива играчът, който преди началото на поредната игра изостава в резултата

4. ПРАВИЛНО РАЗБИВАНЕ  
Правилата за удара при разбиване са същите, както и при другите игри, освен:
  (а) Играчът, който разбива, трябва първо да удари топка № 1 и след това или да вкара топка, или да премести поне четири номерирани топки до бордовете.
  (б) Ако топката-бияч бъде вкарана в джоб или изкарана от масата, или ако не се спазят изискванията за начално разбиване, се счита, че има фал и следващият по ред играч има право да постави топката-бияч където пожелае на масата.
  (в) Ако при разбиването играчът, който разбива, изкара топка-мишена извън масата, се счита, че прави фал и следващият по ред играч има право да постави топката-бияч където пожелае на масата. Топката-мишена, изкарана извън масата, не се връща обратно.
(ИЗКЛЮЧЕНИЕ: ако е изкарана топка № 9, тя се връща на масата).

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА  
При удар, веднага след правилно разбиване, играчът може да играе т.нар. удар "пуш аут" ("избутващ удар") – виж и по-долу правило - 5. Ако играчът, който разбива, вкара една или повече топки при правилно разбиване, той продължава да стреля докато пропусне, направи фал или спечели играта. Ако играчът пропусне или направи фал, следващият играч започва "ининг" (ред, като част от играта) и стреля докато пропусне, направи фал или спечели играта. Играта приключва когато топка № 9 се вкара в джоб с правилен удар или играта се обяви за опорочена поради сериозно нарушение на правилата.

6. УДАР "ПУШ АУТ" (push out)  
Играчът, който стреля след правилно разбиване, може да играе с удар “пуш аут”, опитвайки по този начин да придвижи топката-бияч на по-добра позиция за следващ опит. При "пуш аут" не се изисква топката-бияч да докосне някоя топка-мишена или борд, но важат всички други правила за фалове. Играчът трябва предварително да заяви намерението си да играе "пуш аут", в противен случай ударът се счита за обикновен удар. Ако бъде вкарана топка при "пуш аут", тя не се зачита, но остава в джоба, освен ако това не е топка № 9. След правилен "пуш аут", следващият играч има право да играе при получената позиция или да предостави реда за удар на играча, който е играл "пуш аут". Ударът "пуш аут" не се счита за фал, стига да не е нарушено някое друго правило (освен 8 и 9). Неправилен “пуш аут” се наказва, в зависимост от естеството на направения фал. Ако играч вкара в джоб топката-бияч при разбиването, следващият играч не може да играе "пуш аут".

7. ФАЛОВЕ  
Когато играч направи фал, той губи реда си, а топките, които е вкарал при фала си, не се връщат на масата (ИЗКЛЮЧЕНИЕ: ако е вкарана топка № 9, тя се връща на масата). Следващият играч получава топката-бияч "ин хенд", т.е. преди първия си удар, може да я постави на произволно място на масата. Ако един играч направи няколко фала при един свой удар, то всички фалове се броят за един фал.

8. ЛОШ УДАР  
Ако първата топка-мишена, която топката-бияч удари, не е топката с най-малък номер на масата, ударът се счита за фал.

9. БЕЗ УДАР ПО БОРДА  
Счита се за фал ако се вкара топка-мишена и топката-бияч или която и да е номерирана топка не се удари в борд.

10. ТОПКА "ИН ХЕНД"  
Когато топката-бияч е "ин хенд", играчът може да я постави където и да е на масата, освен допряна до топка-мишена. Играчът може да си нагласява топката-бияч до извършване на удара.

11. ТОПКИ-МИШЕНИ ИЗКАРАНИ ИЗВЪН МАСАТА  
Топка-мишена, не вкарана в джоб, се счита за изкарана извън масата ако спре на друго място освен на основата на игралното поле на масата. Изкарването на топка-мишена извън масата е фал. Топка-мишена, изкарана извън масата, не се връща на масата (освен ако не е топка № 9, която се връща на масата) и играта продължава.

12. ФАЛ ПОРАДИ УДАР С ПОДСКОК ИЛИ ЗАОБИКАЛЯНЕ  
Ако няма съдия на масата, смята се за фал с топката-бияч ако по време на опит за удар по топката-бияч, която с подскок или заобикаляне да премине над или покрай пречеща номерирана топка, тази пречеща топка се помръдне по някъква причина (независимо дали това е дори побутване с ръка, с щека или удължител).

13. ТРИ ПОРЕДНИ ФАЛА  
Ако един играч направи три последователни фала при три поредни удара, без междувременно да направи правилен удар, той губи играта. Тези три фала трябва да са по време на една игра. Между втория и третия фал трябва да бъде направено предупреждение. Инингът (редът в една част от играта) на един играч започва когато има право да стреля и завършва с края на удара, при който той пропуска, прави фал или печели играта, или когато прави фал между удари.

14. КРАЙ НА ИГРАТА  
Играта започва в момента, когато топката-бияч пресече линията на долната мушка при разбиването. Топка №1 трябва да бъде ударена правилно при разбиването. Играта завършва при края на правилен удар, който вкарва в джоб топка №9 или когато играч опорочи играта в резултат на фал.
Back to Top