Impulse Billiards Ltd


ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БИЛЯРДИ С ОТВОРИ (ДЖОБОВЕ)


със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


1. TABLES, BALLS, EQUIPMENT (тейбълс, болс, екуипмънт) = МАСИ, ТОПКИ, ОБОРУДВАНЕ. Всички игри, описани в тези Общи правила, са предназначени за маси, топки и оборудване, отговарящи на стандартите на BCA Equipment Specifications (спецификации за оборудването на ВСА).

2. RACKING THE BALLS (рекинг дъ болс) = НАЧАЛНО ПОДРЕЖДАНЕ НА ТОПКИТЕ. При началното подреждане на топките трябва да се използува триъгълник, като най-предната топка на пирамидата следва да бъде поставена в точката на горната мушка. Всички топки трябва да бъдат подредени зад най-предната топка (върха) по такъв начин, че всичките да се докосват до съседните си.

3. STRIKING CUE BALL (страйкинг кю бол) = УДАР ПО ТОПКАТА-БИЯЧ. Правилните удари изискват топката-бияч да бъде удряна само с върха на щеката (кю тип). Неуспехът да бъде направен така ударът води до фал.

4. FAILURE TO POCKET A BALL (фейлиъ то покет ъ бол) = НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА ВКАРВАНЕ НА ТОПКА В ДЖОБ. Ако играч не успее да вкара топка при правилен удар, тогава инингът му (редът му за игра) се смята за приключен и идва ред на противника му.

5. LAG FOR BREAK ((лег фор брейк) = УДАР (СПОР) ЗА НАЧАЛЕН УДАР (РАЗБИВАНЕ).Ударът за правото на разбиване се прави по следнатна процедура: Всеки играч трябва да използува еднакви по големина и тегло топки (за предпочитане е топки-биячи, но ако няма се използуват топки-мишени, изцяло оцветени – не раираните). Топките се поставят в междата зад долната мушка, единият играч вляво, другият вдясно от долната мушка и топките се изстрелват едновременно към борда на тавана на масата, така че да се върнат към прислона на масата. Ударът се печели от играча, чиято топка е най-близо до ръба на борда при прислона на масата. Изстреляната топка трябва се да удари веднъж в борда на тавана на масата. Автоматично за загубен се счита удара, ако: (1) топката премине в противниковата половина на масата, (2) топката не удари борда при тавана на масата, (3) топката влезе в джоб, (4) топката излезе от масата, (5) топката докосне дългия борд, (6) топката спре в полето на ъгловия джоб (без да падне в него), но е зад ъгъла (върха) на линията на борда на прислона, (7) топката удари борда на тавана на масата повече от веднъж. Ако и двамата играчи допуснат автоматична загуба или ако съдията не може да определи коя топка е по-близо до борда, спорът е равен и се преиграва.

6. OPENING BREAK SHOT (оупънинг брейк шот) = ОТКРИВАЩ РАЗБИВАЩ УДАР. Правото на откриващ разбиващ удар се определя чрез удар (виж по-горе) или чрез жребий. (Ударът, посочен по-горе, е задължителен за турнири и други официални състезания.) Играчът, който спечели удара или жребия за началния удар, има право да извърши разбиването или да преотстъпи това право на съперника.

7. CUE BALL ON OPENING BREAK (кю бол он оупънинг брейк) = ТОПКА-БИЯЧ ПРИ РАЗБИВАНЕТО. Разбиването се прави с топката-бияч, която може да се постави на произволно място (кю бол ин хенд) в междата на долната мушка. Топките-мишени са подредени съгласно правилата на съответната игра. При разбиването играта се счита за започната тогава, когато топката-бияч е ударена с края на щеката (кю тип) и е преминала междата на долната мушка.

8. DEFLECTING THE CUE BALL ON THE GAMES OPENING BREAK (дифлектинг дъ кю бол он дъ геймс оупънинг брейк) = ОТКЛОНЯВАНЕ НА ТОПКАТА-БИЯЧ ПРИ РАЗБИВАНЕТО. При разбиващия удар, спирането или отклоняването на топката-бияч след като тя е преминала междата на долната мушка, но не е ударила подредените топки, се счита за фал и води до загуба на реда за игра. Противникът има право на избор: да получи правото да постави топката-бияч на произволно място след междата на долната мушка или да предостави това право обратно на играча, допуснал фала. (Изключение: право за поставяне на топката на произволно място по цялата маса – виж правило 1.3. за играта “Девет топки”). Трябва да се направи предупреждение, че при повторно подобно нарушение по време на мача, мачът ще бъде загубен поради загуба на право (форфейчър – буквално “конфискация”) – виж Правило 28.

9. CUE BALL IN HAND BEHIND THE HEAD STRING (кю бол ин хенд бихайнд дъ хед стринг) = ПРАВО ЗА ВРЪЩАНЕ НА БЯЛАТА ТОПКА ЗАД МЕЖДАТА НА ДОЛНАТА МУШКА. Прилага се при някои игри, при които се регламентира разбиването или докосването на топката-бияч с върха на щеката, без нормален удар, се наказва, като се дава правото на следващия играч да може да постави бялата топка на произволно място зад междата на долната мушка. Играчът, който е на ред, може да стреля по всяка топка-мишена, чиято основа е на или зад междата на долната мушка. Играчът НЕ може да стреля по която и да е топка-мишена, чиято основа е над междата на долната мушка, освен ако не стреля първо бияча зад междата на долната мушка и чак след като топката удари борд, като по този начин тя се върне над междата, може да удари топка-мишена. Основата на топката (точката, където топката докосва масата) определя дали тя е над или под междата на долната мушка. Ако играчът, който е на ред, неумишлено постави топката-бияч на или под междата на долната мушка, съдията или противникът трябва да го уведомят за неправилното поставяне на топката-бияч преди да бъде нанесен удара. Ако противникът не уведоми играчът, който е на ред, преди той да нанесе удара, то ударът се счита за правилен. Ако играчът, който е на ред, бъде уведомен за неправилното поставяне на топката-бияч, той трябва да я постави на правилно място. Ако играчът постави топката-бияч напълно и видимо извън “кичън-а” и изстреля бияча, то това е фал, ако бъде отбелязано от противника или съдията. Когато топката-бияч е “ин хенд бихайнд дъ хед стринг”, тя остава “ин хенд” (т.е. не в игра) докато играчът прекара топката-бияч през междата на долната мушка чрез удар с върха на щеката. Топката-бияч може да бъде НАМЕСТВАНА с ръка или щека от играча докато тя не е в игра. Щом тя е влязла в игра (виж по-горе), тя повече не може да бъде възпрепятствана по никакъв начин от играча; ако той направи нещо, то това се счита за фал.

10. POCKETED BALLS (покетид болс) = ТОПКИ, ВКАРАНИ В ДЖОБОВЕТЕ. Една топка се счита за вкарана в джоб, ако в резултат на правилен удар, тя падне от плота на масата в джоб и остане там. (Топка, която изпада от механизма за връщане на топките на пода не се смята за топка, която не е останала в джоба). Топка, която отскача от джоба обратно на плота на масата не се счита за вкарана в джоба.

11. POSITION OF BALLS (пъзишън ъф болс) = МЯСТО (ПОЗИЦИЯ) НА ТОПКИТЕ. Мястото на една топка (нейната позиция) се определя от това къде се намира основата й (или центъра й).

12. FOOT ON FLOOR (фут он флор) = КРАК НА ПОДА. Фал е ако играч стреля, когато поне един от краката му няма контакт с пода.

13. SHOOTING WITH BALLS IN MOTION (шутинг уид болс ин моушън) = СТРЕЛБА ПРИ ДВИЖЕЩИ СЕ ТОПКИ. Счита се за фал, ако един играч стреля докато топката-бияч или която и да е топка-мишена се движи (само въртене на топката също се счита за движение).

14. COMPLETION OF STROKE (комплешън ъф строук) = ЗАВЪРШЕН УДАР – един удар не се счита за завършен (и съответно не се зачита), докато всички топки на масата не са застанали неподвижни след удара (въртяща се топка се счита за движеща се)

15. HEAD STRING DEFINED (хед стринг дифайнд) = ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНАТА НА МЕЖДАТА НА ДОЛНАТА МУШКА. Зоната зад междата на долната мушка НЕ включва самата межда (линията). Така че, една топка-мишена, чиято опорна точка е на самата межда (линия), може да бъде играна когато специфичните правила на играта изискват играчът да може да стреля по топка, която е зад междата на долната мушка. Подобно, когато топката-бияч трябва да бъде поставена за удар в тази зона (cue ball in hand behind the head string), тя не може да бъде поставена точно на междата – тя трябва да е зад нея.

16. GENERAL RULE, ALL FOULS ((дженерал руул, ол фоултс) = ОБЩО ВАЛИДНО ПРАВИЛО ЗА ФАЛОВЕТЕ. Въпреки, че наказанията за фаловете са различни за различните игри, следните правила се прилагат за всички фалове: (1) играчът губи реда си (свършва ининга му), (2) ако фалът е при удар, ударът се счита за невалиден и всички вкарани топки не се зачитат в полза на играча, и (3) топка(и) се връщат обратно на масата само ако правилата на специфичната игра го изискват.

17. FAILURE TO CONTACT OBJECT BALL (фелиър ту контакт обджект бол) = ПРОПУСК ДА СЕ УДАРИ ТОПКА-МИШЕНА. Счита се за фал, ако при удар топката-бияч не удари първо топка-мишена, която следва да бъде ударена по правилата. Удар по бияча, който се докосва до топка-мишена не се зачита за удар по топка-мишена.

18. LEGAL SHOT (лигъл шот) = ПРАВИЛЕН (ЗАКОНЕН, ПО ПРАВИЛАТА) УДАР. Освен, ако не е определено нещо друго в правилата на специфичната игра, играчът трябва да удари с топката-бияч топка-мишена (считана за такава от правилата на играта) и след това (1) да вкара номерирана топка или (2) да удари топката-бияч или някоя номерирана топка до удар в борда. Счита се за фал ако играчът не успее да направи това.

19. CUE BALL SCRATCH (кю бол скреч) = ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА-БИЯЧ В ДЖОБ. Счита се за фал (наречен “скреч”), ако при удар играчът вкара топката-бияч в джоб. Ако топката-бияч докосне топка-мишена, която вече е била вкарана в джоб (например, ако джобът е пълен с топки), ударът се счита за фал.

20. FOULS BY TOUCHING BALLS (фоулс бай тачинг болс) = ФАЛОВЕ ПОРАДИ ДОКОСВАНЕ НА ТОПКИ. Счита се за фал всеки един удар, докосване или контакт под каквато и да е форма и начин с топката-бияч или с която и да е топка-мишена по време на игра с каквото и да е (тяло, облекло, креда, удължител, дръжка на щеката и т.н.) ОСВЕН с предния край на щеката (кю тип), доколкото е прикачен към цялата щека, който може да докосне топката-бияч при изпълнението на редовен удар. В случаите, когато има съдия на мача, всяка една топка-мишена, която е била преместена при стан-дартен фал, следва да бъде върната колкото е възможно по-близко до първоначалното си място, така както е преценено от съдията, като играчът, който е на ред няма право избор за възстановяване на топката (т.е. не може да откаже връщането й и мястото й).

21. FOUL BY PLACEMENT (фоул бай плейсмънт) = ФАЛ ПОРАДИ РАЗПОЛОЖЕНИЕ. Докосването, на която и да е топка-мишена с топката-бияч, докато тя е в положение “ин хенд”, е фал.

22. FOULS BY DOUBLE HITS (фоулс бай дабъл хитс) = ФАЛОВЕ ПОРАДИ ДВОЙНИ УДАРИ. Ако топката-бияч докосва преди удара топката-мишена, по която трябва да се играе, то играчът може да стреля по нея, като прави какъвто и да е нормален удар. Ако върхът на щеката докосне топката-бияч повече от един път при удар, или ако върхът на щеката докосне топката-бияч след когато или след като тя удари топка-мишена, ударът се счита за фал. Ако в близост се намира трета топка, трябва да се внимава да не се направи фал по първата част на това правило.

23. PUSH SHOT FOULS (пуш шот фоулс) = ФАЛОВЕ ПОРАДИ БУТАНЕ НА ТОПКАТА ПРИ УДАР. Счита се за фал ако топката-бияч се бута с върха на щеката, като времетраенето на контакта е повече от краткия момент, съизмерим с рязък удар. (Такива удари обикновено се наричат “пуш шотс” – удари с бутане).

24. PLAYER RESPONSIBILITY FOULS (плейър риспонсибилити фоулс) = ОТГОВОРНОСТ ЗА ФАЛОВЕ НА ИГРАЧА. Играчът е отговорен за креда, удължители и всякъкви предмети или оборудване, които той носи, използува или донася в близост до масата. Ако изпусне парче креда, или събори удължител, например, той е виновен и получава фал, ако този предмет докосне която и да е топка на игралното поле (която се счита “в игра”) (или само топката-бияч, ако на масата присъствува съдия).

25. ILLEGAL JUMPING OF THE BALL (илигъл джъмпинг ъф дъ бол) = НЕПРАВИЛНО ПОДСКАЧАНЕ НА ТОПКАТА. Счита се за фал ако играчът удари топката-бияч под центъра й (“подкопае я”) и умишлено я накара да подскочи над повърхността на масата в опита си да “заобиколи” пречеща топка. Такова подскачане на топката може да бъде причинено и случайно и тогава не се счита за фал; все пак може да се считат за фалове, ако, например, втулката или щеката докоснат топката-бияч по време на удара.

26. JUMP SHOTS (джъмп шотс) = УДАРИ С ПОДСКОК НА ТОПКАТА. Ако не е определено друго в правилата на специфичната игра, допустимо и правилно е да се удари така топката-бияч, чрез повдигане на щеката, така че тя да се отдели от плота на масата и след това да подскочи върху този плот. Всеки погрешен удар при изпълнението на удар с подскок, се счита за фал.

27. BALLS JUMPED OFF TABLE (болс джъмпд оф тейбъл) = ТОПКИ ОТСКОЧИЛИ ИЗВЪН МАСАТА. Всички топки, които са спрели на друго място освен върху плота на масата след удар (отгоре на борда, отгоре на рамката, на пода и т.н.) се считат за топки извън масата. Топките могат да отскочат върху бордовете или рамката на масата по време на игра и да не се считат за топки извън масата, ако се върнат върху плота на масата самостоятелно и без да докосват каквото и да било, което не се счита за част от масата. За “маса” се смята истинската (съществената) част от цялата маса. (Топки, които ударят или закачат неща, които не са част от масата, като например лампи, креда оставена на рамката или борда и т.н. ще се считат за топки извън масата дори и ако са се върнали на плота след като са докоснали неща, които не са част от истинската маса.) Във всички игри на билярд с отвори, когато в резултат на удар топката-бияч или която и да е топка-мишена излезе извън масата, ударът е фал. Всички топки-мишени извън масата се връщат обратно на масата (с изключение на играта “девет топки”), тогава, когато всички други топки са спрели движението си. Вижте правилата за отделните игри във връзка с връщането на топката-бияч в игра при фал след излизане на топката-бияч извън масата.

28. SPECIAL INTENTIONAL FOUL PENALTY (спешъл интеншънъл фоул пеналти) = ОСОБЕН СЛУЧАЙ ЗА НАРОЧНО НАКАЗАНИЕ ЗА ФАЛ. Когато топката-бияч е в игра, тя не трябва да бъде нарочно удряна с каквото и да е друго, освен с върха на щеката (например, с удължителя, с втулката, със самата щека). Тъй като един такъв контакт е автоматично фал, съгласно Правило 19, то ако съдията прецени, че ударът е умишлен, той трябва да предупреди играча само веднъж по време на мача, че второ нарушение по време на мача ще доведе до загуба на мача поради дисква-лификация (форфийчър).

29. ONE FOUL LIMIT (уан фоул лимит) = ПРАВО САМО НА ЕДИН ФАЛ. Освен ако друго не е посочено в правилата на специфичната игра, във всеки един ининг (една игра или един ред) може да се присъди само един фал на един играч; в случай че могат да се налагат други наказания, най-сериозното наказание е факторът, определящ кой фал ще се присъжда.

30. BALLS MOVING SPONTANEOUSLY (болс мувинг спонтениъзли) = САМОПРОИЗВОЛНО ДВИЖЕНИЕ НА ТОПКИ. Ако една топка се придвижи, спре, завърти се или направи някъкво друго движение “от само себе си”, то топката следва да остане в позицията, която е заела и играта да продължи. Ако топка, надвиснала над джоба (на ръба на джоба) падне в джоба “от само себе си” след като е била неподвижна в продължение на 5 секунди или повече, то тя следва да бъде върната колкото е възможно по-близко до мястото, където се е намирала преди падането си и играта да продължи. Ако топка-мишена падне в джоб “от само себе си” когато играч стреля по нея, така че топката-бияч да мине през точката, където топката-мишена е била, без да може да я удари, топката-бияч и топката-мишена следва да се върнат на местатата си от преди удара, като играчът има право отново на удар. Която и да е друга топка-мишена, която е била раздвижена в следствие на удара, следва също така да бъде върната на предишното си място, преди играчът да повтори удара си.

31. SPOTTING BALLS ((спотинг болс) = ВРЪЩАНЕ НА ТОПКИ НА МАСАТА. Когато правилата на специфичната игра позволяват връщането на топки на масата, те следва да бъдат върнати на масата на линията “лонг стринг” (long string) (от центъра на борда на прислона до горната мушка или след нея, ако е необходимо), когато ударът е завършен. Единична топка се поставя на горната мушка; ако трябва да се върнат повече от една топка, те се поставят по тази линия в нарастващ ред (по техните номера), започвайки от горната мушка и продължавайки към борда на тавана на масата. Когато има топки на или около горната мушка или линията “лонг стринг”, които пречат на връща-нето на топки на масата, тогава топките, които се връщат, се поставят на линията “лонг стринг” колкото е възможно по-близо до горната мушка, без да се местят пречещите топки. Топките, които се връщат, трябва да се поставят колкото е възможно по-близо или дори да докосват (по решение на съдията) пречещите топки, освен ако пречещата топка не е топката-бияч; топки, които следва да се върнат на масата близо до топката-бияч се поставят по такъв начин, че да не се докосват до нея. Ако няма достатъчно място на линията “лонг стринг” между горната мушка и средата на борда при тавана на масата за връщане на топките, които трябва да бъдат върнати, тогава тези топки се поставят на продължението на линията “лонг стринг” ПРЕД точката на горната мушка (между горната мушка и централната мушка), колкото е възможно по-близо до горната мушка и по същия ред, както биха били върнати ако имаше място над горната мушка (т.е. топката с най-малък номер се поставя най-близко до горната мушка).

32. JAWED BALLS (джоод болс) = БЛОКИРАНИ ПРЕД ДЖОБА ТОПКИ. Ако две или повече топки са заклещени между ъглите на отворите на някой джоб, като една или повече от тях са повдигнати във въздуха, тогава съдията следва да провери местоположението на топките и да следва следната процедура: визуално (или физически, ако желае) ще проектира всяка топка право надолу от нейна-та заклещена позиция; всяка една топка, която по негово мнение би паднала в джоба, ако се придвижи право надолу, ще се счита за топка, вкарана в джоба, докато всяка една топка, която би останала на плота на масата, ще се счита за невкарана. След което топките се поставят на плота съгласно с решението на съдията и играта продължава в съответствие с правилата на специфичната игра, все едно че не е било настъпило блокиране или заклещване на топки.

33. ADDITIONAL POCKETED BALLS (адишънъл покетид болс) = ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКАРАНИ ТОПКИ. Ако в резултат на правилен удар, носещ точки или резултат, се вкарат допълнителни топки, то те се зачитат в съответствие с правилата за отчитане на точки или резултат на съответната игра.

34. NON PLAYER INTERFERENCE (нон плейър интърфиърънс) = НАМЕСА НА СТРАНИЧНО ЛИЦЕ (КОЕТО НЕ Е ИГРАЧ). Ако топките се преместят (или ако играч е блъснат така, че това директно да се отрази на играта) от странично лице по време на мача, топките следва да се върнат колкото е възможно по-близо до позициите им преди настъпването на инцидента и играта следва да продължи без наказание за засегнатия играч. Ако мачът е официален, съдията следва да определи местата на топките. Това правило следва да се прилага и за форсмажорни обстоятелства, като например земетресение, ураган, падане на осветително тяло, спиране на тока и т.н. Ако топките не могат да бъдат върнати на предишните им позиции, тогава следва играта да се преиграе чрез начално разбиване. Това правило не се прилага за играта 14.1. Продължителен Пул, където играта се състои от поредица начални подреждания: при него нареждането, което е било разигравано, ще се счита за анулирано и ще се започне ново нареждане при изискванията за нормално начално разбиване (с определяне на играча, който ще направи разбиването – “лег фор брейк” – leg for break). Броенето на точките следва да се възстанови при резултата, който е бил в момента на прекъсването на играта.

35. BREAKING SUBSEQUENT RACKS (брейкинг събсикуент ракс) = РАЗБИВАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАРЕЖДАНИЯ. При мач, който се състои от къси игрови нареждания, победителят от едно нареждане разбива при следващото нареждане. Следните възможности могат да бъдат определени предварително от организаторите на един турнир: (1) Играчите разбиват един след друг. (2) Загубилият разбива. (3) Играчът, който изостава в резултата, разбива следващата игра.

36. PLAY BY ININGS (плей бай инингс) = ИГРА НА ИНИНГИ (РЕД ЗА ИГРА). По време на играта, играчите сменят реда си за игра (ининг) на масата, като за един играч редът му приключва когато той или не може правилно да вкара топка или направи фал. Когато редът на играча завърши без фал, следващият играч приема масата “ин позишън” – такава каквато е (т.е. както са разположени топките на плота на масата).

37. OBJECT BALL FROZEN TO CUSHION OR CUE BALL (обджект бол фроузън ту къшън ор кю бол) = ТОПКА-МИШЕНА ДОЛЕПЕНА ДО БОРДА ИЛИ ДО ТОПКАТА-БИЯЧ. Това правило се прилага за всеки един удар, при който топката-бияч прави първи контакт с топка, която се докосва до борд или до самата топка-бияч. След като топката-бияч докосне бордова топка или топка-близнак на бияча, ударът трябва да доведе до или (1) вкарване на топка в джоб, или (2) топката-бияч удря борда, или (3) топката-мишена, която е бордова или близнак, бъде накарана да удари борд (но не само да отскочи от борда, до който е била долепена преди удара), или (4) друга топка-мишена бъде накарана да удари борд, до който тя не се е докосвала. Неуспехът да се направи едно от горните изисквания, се счита за фал. (Забележка: при игра 14.1. и при някои други игри се правят някои допълнителни изисквания и приложения на това правило; вижте правилата за отделните игри). Топка-мишена не се счита за бордова, освен ако не е проверена и обявена за такава или от съдия, или от един от играчите, преди тази топка да е отигравана.

38. PLAYING FROM BEHIND THE STRING (плейнг фром бихайнд дъ стринг) = ИГРА ЗАД ЛИНИЯТА НА ДОЛНАТА МУШКА. Когато един играч има топката-бияч “ин хенд” (може да я постави на произволно място зад линията на долната мушка – в тъй нар.”кухня”), той трябва да изкара топката от тази зона (“кухнята”) преди да удари борд или топка-мишена. Ако не успее да направи това, той прави фал, в случай че на масата има съдия. Ако няма съдия, противниковият играч може да избере дали да обяви фал или да изиска нарушаващия играч да повтори удара си, като всички топки бъдат върнати на предишното си положение (преди удара), като при това положение не се регистрира фал. ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Ако топка-мишена е на или зад линията на долната мушка (и по този начин може да се играе по нея), но е толкова близко, че топката-бияч ще я удари преди да е излезнала от зоната на “кухнята”, то играта по тази топка се счита за допустима (правилна). Ако, когато играч има топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка и ако той се стреми да направи правилен (допустим) удар, но случайно топката-бияч удари топка, която е преди линията на долната мушка и след това биячът премине линията, то това е фал. Ако, когато играч има топка-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка и ако той при удара случайно удари топка-мишена и биячът не премине линията на долната мушка, тогава се прилага следното: следващият по ред играч има право на избира дали да обяви фал и да получи той правото на топка-бияч “ин хенд”, или да върне топките в първоначалната им позиция и да поиска сгрешилия играч да повтори удара. Ако играч при горните условия нарочно удари с топката-бияч топка-мишена преди линията на долната мушка, това се приема за неспортсменско поведение.

39. CUE BALL IN HAND FOUL (кю бол ин хенд фоул) = ФАЛ ПРИ ТОПКА-БИЯЧ “ИН ХЕНД”. При нагласяването на топката-бияч, когато тя е в положение “ин хенд”, играчът може да използува ръка или която и да е част от щеката (включително върха), за да позиционира бияча. При това наглася-ване, всяко движение напред със щеката, при което тя удря топката-бияч, се счита за фал, освен ако не се получи правилен (допустим) удар.

40. INTERFERENCE (интърфиърънс) = НАМЕСА (ВМЕШАТЕЛСТВО). Ако играчът, който не е на ред да стреля, отвлича вниманието на противника или се намесва в играта му, се счита, че той прави фал. Ако играч стреля когато не е на ред или придвижи която и да било топка освен когато е негов ред, това се смята за намеса.

41. DEVICES ((дивайсиз) = ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (УСТРОЙСТВА). На играчите не е позволено да използуват топка, триъгълника или каквото и да било друго приспособление за измерване на широчина, за да проверят дали топката-бияч или топка-мишена могат да преминат през някое свободно пространство и т.н. Само щеката може да бъде използувана като помагало за определяне на свободни пространства и т.н., но само като се държи с ръка. Всяко друго използуване се счита за фал и за неспортсменско поведение.

42. ILLEGAL MARKING (илигъл маркинг) = НЕПРАВИЛНО (НЕДОПУСТИМО) МАРКИРАНЕ. Ако играч нарочно постави знак на масата, с който да си помогне за изпълнението на удар, дали чрез намокряне на сукното, или чрез поставяне на знак с креда върху борда, или по какъвто и да било друг начин, счита се, че той прави фал. Ако играчът махне знакът преди изпълнението на удара, не се налага наказание.
Back to Top