Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИНВАЛИДИ В ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ


СВЕТОВНИ УНИФИЦИРАНИ (СТАНДАРТИЗИРАНИ) ПРАВИЛА
валидни от 1 юли 2000 г.

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


По принцип се прилагат Общите правила за билярди с отвори, освен ако посочените по-долу допълнителни правила не са в явно противоречие с тях!

 

Международната Стоук Мандевил Спортна Федерация на Инвалиди в колички (ISMWSF) е призната от Световната Асоциация за Пул-билярд (WPA), ръководител на световния пул-билярд, като ръководеща всички международни състезания свързани с инвалиди в инвалидни колички. ISMWSF е приела правилата на играта, дадени по-напред, с изключение на някои промени, изключения и промени, посочени по-долу:

1. КЛАСИФИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВАТА НА "МОСТА"  

   Има 2 категории за инвалиди, както следва:

1.1  Играчи, отговарящи на условията за минимална неподвижност и които не са в състояние да направят и поддържат функционален "мост" с ръката, с която не държат щеката

1.2  Всички останали играчи, които отговарят на условията за минимална неподвижност и които могат да направят и поддържат функционален "мост" с ръката, с която не държат щеката

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МИНИМАЛНА НЕПОДВИЖНОСТ:  

2.1  Ампутация над глезена

2.2  Намалена мускулна сила в един долен крайник с поне 30 пункта

2.3  Сериозни проблеми с подвижността, сравними с инвалидността съгласно точки 1 и 2 от тази част.

3. ОБЩИ ПРАВИЛА:  

3.1  Играчите трябва да бъдат винаги седнали на възглавницата или седалката на инвалидната количта, когато правят удар. Ако задните части на играча се отделят от възглавницата или седалката, когато правят удар по топката-бияч, това се счита за фал.

3.2  Стъпалата на краката трябва ясно да са над пода. Ако стъпалата или опорната платка за стъпалата на количката докоснат пода при удар по топката-бияч, това се счита за фал.

3.3  Играчите от категория 1 могат да искат от съдията помощ при почивка, оборудване и т.н.

3.4  Разрешава се връзване на крака под коляното с цел задържане на краката върху опорната платка за стъпалата на количката. Връзване над линията на талията не се позволява освен поради медицински причини.
Back to Top