Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "ЕДИН ДЖОБ"


СВЕТОВНИ УНИФИЦИРАНИ (СТАНДАРТИЗИРАНИ) ПРАВИЛА
валидни от 1 юли 2000 г.

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


По принцип се прилагат Общите правила за билярди с отвори, освен ако посочените по-долу допълнителни правила не са в явно противоречие с тях!


1. ВИД НА ИГРАТА:  Играта "Един джоб" е уникална игра, при която се използуват само два от шесте джоба за правилно вкарване на топка. Може да се играе по всяка една топка и не е необходимо обявяването й. Изисква се топката-мишена да влезне в джоба “мишена” на играча. Изискват се много и разнообразни удари, доб-ро владение на топката-бияч, способност за подготвяне на удара, търпение и отбранителна стратегия.

2. ИГРАЧИ:  Двама или два отбора

3. ИЗПОЛЗВАНИ ТОПКИ:  Стандартен комплект топки с номера 1-15 и топка-бияч

4. НАЧАЛНО ПОДРЕЖДАНЕ:  Стандартно триъгълно подреждане. Топките се поставят напълно произволно.

5. ЦЕЛ НА ИГРАТА:  Да се вкарат общо 8 топки-мишени в определения за играча джоб преди противника да направи това.

6. ИЗБОР НА ДЖОБОВЕ:  Преди началното разбиване, започващият играч избира един от ъгловите джобове при тавана на масата (в горния й край) за свой джоб-мишена. Противникът получава съответно другият ъглов джоб при тавана на масата за негов джоб-мишена.

7. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ:  Правилно вкарана топка се зачита за една топка на играча. Всяка една топка, вкарана в джоба на противника, се зачита освен ако при същия удар не бъде вкарана и топката-бияч. Ако ударът представлява фал, различен от вкарване на топката-бияч, противникът има право да задържи топката. Инингът на играча приключва при фал или с вкарване на топката-бияч, като тогава вкараните в джоба топки не се броят. Допълнително играчът се наказва с една топка за фала или вкарването на топката-бияч.

8. НАЧАЛНО РАЗБИВАНЕ:  Започващият играч трябва (1) да вкара правилно топка в неговия джоб или (2) да удари с топката-бияч поне една топка-мишена и поне една топка-мишена да удари след това в борд. Ако не успее да направи това, присъжда му се фал. ЗАБЕЛЕЖКА: Топката-бияч не е необходимо да удари борд при началното разбиване.

9. ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

   9.1   За да бъде един удар правилен, трябва топката-бияч да удари първо топка-мишена и след това (1) да бъде вкарана номерирана топка в джоб или (2) топката-бияч или топка-мишена да се удари в борд. Неуспехът да се направи едно от двете неща се счита за фал.

   9.2   Правилно вкарана топка в джоба-мишена дава право на играча да остане да играе на масата, докато не успее да вкара топка в джоба-мишена при правилен удар. Играчът може да играе по всяка една топка-мишена, всяка една топка, вкарана в джоба-мишена, при какъвто и да е правилен удар, се зачита за правилно вкарана топка и за резултата.

   9.3   Топки, вкарани в четирите джоба, които не са мишени, се считат за “Неправилно вкарани топки”

   9.4   Топки, вкарани от играча в джоба-мишена на противника, се броят за точки на противника, дори и ако ударът е бил фал. Не се броят ако топката-бияч влезне в джоб или излезне извън масата. Ако обаче при правилен удар играчът вкара топка(и) и в двата джоба-мишени, той продължава реда си, като всички правилно вкарани топки в джобовете-мишени се зачитат към резултата на съответния играч. Ако един играч вкара топка в джоба на противника, с което резултатът на противника става такъв, че той може да спечели играта, то играчът губи играта освен ако не е вкарал топката-бияч в джоб или я е изкарал извън масата.

   9.5   Когато играч има топката-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка (например - след вкарване на топката-бияч в джоб) и всички топки-мишени са зад тази линия, може да се играе по най-близката топка-мишена, при поискване. Ако две или повече топки са на еднакво разстояние от линията на долната мушка, може да се играе по топката с най-голям номер.

   9.6   Три последователни фала от един играч водят до загуба на играта от негова страна.

10. НЕПРАВИЛНО ВКАРАНИ ТОПКИ:  Всички неправилно вкарани топки се връщат на масата. Специални правила за връщане: когато топка(и) е вкарана в джоб, който не е мишена, връщането на топката на масата се забавя докато приключи реда на играча. Ако играчът вкара правилно последната топка(и), а все още има неправилно вкарани топки, които чакат да бъдат върнати на масата, тези топки се връщат, така че играчът да може да продължи да играе.
Back to Top