Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "ПОКЕР ТОПКА"


СВЕТОВНИ УНИФИЦИРАНИ (СТАНДАРТИЗИРАНИ) ПРАВИЛА
валидни от 1997 г.

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


По принцип се прилагат Общите правила за билярди с отвори, освен ако посочените по-долу допълнителни правила не са в явно противоречие с тях!


1. ОПИСАНИЕ:  Пълен комплект от 15 стандартни топки за билярд се подреждат произволно в триъгълник без определен ред. За играта са нужни от 2 до 6 играча (най-добре е 3-ма). На всеки играч се дават 7 карти от пълна колода за покер (от 52 карти). Всеки един играч отговаря за запазването на ръцете си по време на играта. Съответствието между карти и топки е както следва:

 • топка №1 - асо
 • топка №2 - двойка
 • топка №3 - тройка
 • топка №4 - четворка
 • топка №5 - петица
 • топка №6 - шестица
 • топка №7 - седмица
 • топка №8 - осмица
 • топка №9 - деветка
 • топка №10 - десетка
 • топка №11 - вале
 • топка №12 - дама
 • топка №13 - поп
 • топка №14/15 - неутрални

2. ЦЕЛ НА ИГРАТА:   Целта на играта е да свършиш ръката си. Например, ако имате ръка от две дами, два попа, една четворка, една шестица и една осмица, целта Ви е да вкарате топки с номера 12, 13, 4, 6 и 8. Играчът, който стреля, маха от ръката си картите, когато вкара съответните топки. Ако в горния пример, например, играчът вкара топка 12, той веднага маха от ръката си двете дами. По принцип тази игра се играе на награди, като предварително се определя наградата за всяка една карта, останала в ръката ви до края на играта.

3. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:   След като се раздадат картите, началното разбиване се прави от играча, който е спечелил предишната игра. Редът за игра се определя от броя карти в края на предишната игра. Играчът, който е бил останал с най-много карти, играе последен. В случай на равенство в броя на картите, се гледа по-високата карта за определяне на реда.
Обикновено ударът за разбиване е за меко разбиване, като при обикновен пул, при което играчът на ред не прави истински удар. Играчът, който стреля, е ЕДИНСТВЕНИЯТ играч, който може да маха карти от ръката си, когато бъде вкарана съответствуваща топка. Например, ако играч А не успее да вкара топка 3 и следващият играч Б реши да вкара същата топка 3 (вероятно защото играч Б също има тройка в ръката си), играч А трябва да задържи своята тройка докато дойде отново реда му. Ако има победител преди играч А да се върне на масата за игра, тройката в ръката на играч А ще бъде в негова вреда.
По време на игра, могат да бъдат вкарвани САМО топки, които съотвествуват на карти в ръката на стрелящия играч. За всяка една вкарана топка играчът трябва да махне незабавно от ръката си съответствуващите карти. Има само две неутрални топки (14 и 15), които играч може да вкара с цел да получи по-добра позиция или като защитен удар, по всяко време на играта. Комбинациите са разрешени дотолкова, доколкото играчът вкарва топки, отговарящи на неговата ръка. Играчът продължава играта си само ако е вкарал правилна или неутрална топка.

4. ФАЛОВЕ:   Скречът се смята за единичен фал, който води до загуба на ред и теглене на една карта от неизползваните в колодата. За скреч се смятат вкарването на топката-бияч в джоб, неуспех да се удари топка-мишена, да не се докара топка до спонт след удар и т.н. Вкарването на правилна топки и скреч се смята за двоен фал, който води до загуба на ред и теглене на две карти от неизползуваните в колодата.
Вкарването на топка, която не съответствува на карта в ръката на играча, също се смята за двоен фал. Вкарването на правилна и на неправилна топка при един удар също се брои за двоен фал. Това често се случва при разбиващи удари. Играчите трябва да бъдат много внимателни за това как ще реагира групата топки при разбиващ удар, тъй като наказанията са жестоки. Когато бъде направен фал, играчът, който го е направил, няма право да чисти карта, дори и да е вкарал правилна топка. Той трябва да задържи картата си докато отново му дойде ред.

5. РЕД НА ИГРА:   Когато играчът дойде към масата за игра, негово задължение е да изчисти от ръката си всички карти, които вече не са в игра (съответстващи на топки, които са били вкарани от други играчи и са еквивалентни на карти в ръката на играча).
Ако играчът не направи това чистене до края на реда си, трябва да изчака отново да му дойде реда, за да чисти карти. Ако всички карти в ръката на играча са били направени преди да дойде реда му, този играч автоматично печели играта, когато му дойде реда. По време на играта, количеството карти, които всеки един играч има, е известно на всички, като играчите трябва да сверяват наличните карти с другите играчи, при тяхно поискване.

6. ПОБЕДА:   Играта се печели, когато не останат карти в ръката на играча на ред. Това може да стане в резултат на вкарване на всички топки, съответствуващи на картите в ръката, или при идване на реда, когато всички такива топки са били вкарани. При това положение победителят събира печалбата си на базата на наличните карти в ръцете на загубилите.
Редът за следващата игра се определя от броя карти, останали в ръцете на загубилите. Този, с най-малко карти, играе след разбиващия (победителя), а този, с най-много карти, играе последен. При равенство се гледат най-високите карти.

7. СТРАТЕГИЯ:   Има много и най-различни стратегии за тази игра, в зависимост от играчите, техните умения и т.н. Както при всяка игра на карти, използува се блъфирането, когато играч, който няма подготвен удар, може да не избере да играе по своя топка (блъф), но може би да прекара на позиция правилна топка, или да затвори играта за другите играчи.
Back to Top