Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "ПИРАМИДА"


Правилата са изготвени от следните официални лица:

Кузмичев Н.М. – Президент на Комитета по правилата, Руска Билярдна Федерация
Кадишев В.Д. – Президент на Всерусийския Съдийски Комитет
Лошаков А.Л. – Асистент професор в катедрата по билярд при Руската Академия за Спортно обучение
Черванев И.Н. – Президент на Съдийския Комитет при Международния Комитет за играта “Пирамида”
Леонтиев И.Н. – Президент на Съдийския Комитет при Федерацията по билярд на Украйна

със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

   1.1 - Турнирни правила

 За всеки един турнир, провеждан под покровителството на Международния Комитет на играта "Пирамида" (МКИП), от организаторите или от техен представител следва да бъде изготвен програмен документ – "Турнирни правила", който трябва да съдържа следните елементи:

 • планиране на турнирния мениджмънт
 • цели и задачи на турнира
 • време и място на провеждане
 • изисквания и процедури за допускане на участниците
 • краен срок, форма и процедура за подаване на заявка за участие в турнира
 • структура на турнира и брой мачове в различните фази на турнира
 • брой награди и процедура по награждаването
 • брой съдии в съдийския комитет и процедура за формирането му

 Организаторите на турнира имат право да допълват "Турнирните правила" с допълнителни елементи, както и да обособят някои от турнирните елементи в отделен документ или да постигнат устно споразумение с официалните лица на турнира.

   1.2 - Формат на мача

 За всеки един отделен турнир трябва да бъдат определени брой игри и победи, необходими за излъчването на шампиона и призьорите на турнира, които да бъдат включени в “Турнирните правила”. Прекъсвания на играта за въстановяване на играчите, решаване на технически проблеми или на особени обстоятелства, могат да бъдат разрешени само от съдия.

   1.3 - Маса, топки и оборудване

 "Пирамида" се играе на маси с отбелязани на тях главните межди (линии) и мушки (точки) като се използува комплект от 16 топки, щеки, удължители и креда, отговарящи на изискванията на МКИП.

 Комплект оборудване за “Пирамида” може да включва: къс и дълъг удължител, лавици или места за поставяне на вкараните топки, парчета тъкани и/или ленени кърпи за почистване на щеките, топките или ръцете и т.н.

 Използваните за играта топки обикновено са маркирани, като 15 от тях са бели и са с номера от 1 до 15, докато 16-та топка се отличава от останалите 15 по цвят или специална маркировка.

 Официалните лица на турнира имат право преди турнира да проверят дали масите, топките и оборудването съответствуват на стандартите и да направят своите възражения пред организаторите на турнира в случай на открити несъответствия. След като веднъж турнирът е започнал, няма да се вземат под внимание възражения за несъответствия на горните стандарти.

 За каквито и да е измервания по масата може да се използува само щека; допълнителни маркировки по масата са недопустими.

   1.4 - Участници в турнира

 Участници в турнира са състезатели, предложени от съответните национални федерации по билярд и официално допуснати за участие в който и да е отделен турнир от организационния комитет. Участникът в турнира следва да е запознат с правилата, “Турнирните правила”, формата на мача и графика на турнира. Ако един участник не се е запознал с горепосочените документи, това няма да му/й даде право да преиграва игра, да възстановява първоначалната позиция на топката, да повтаря удар и т.н. по време на турнира. Всеки един участник трябва да се съобразява с изискванията на организаторите на турнира и съдиите, да спазва дисциплина и начин на обличане, да играе честно, да се отнася към съперниците си и към официалните лица на турнира с уважение и внимание.

 Преди турнира и по време на провеждането му е разрешено на един участник да се обръща към съдиите за разясняване на правилата или на "Турнирните правила" и само несъгласие с интерпретацията на горните документи може да даде повод за предявяване на възражение до Главния Съдийски Комитет на турнира, лично или чрез отборен представител. Не могат да бъдат протестирани отделни моменти (епизоди) от играта (докосване на топки, пропуснати удари, удари за фал и т.н.), които са били наблюдавани от съдия на масата.

 Ако един участник, играещ на масата, направи фал и съдията не го отбележи, като в същото време съперникът му/й не съобщи за фала незабавно след нарушението на правилата и, съответно, играта продължи, то ще се счита за невъзможно връщането за анализ на такова нарушение и съответно, действията на играча на масата ще се приемат за правилни.

 В заключение, отговорен за спазването на правилата на масата е участникът в турнира, а не съдията. Ако съдията не отбележи нарушение на правилата, тогава съперникът на играча, направил фал, незабавно след нарушението, трябва да го отбележи на съдията, който да реши създалата се ситуация.

 Участникът в турнира има право:

 • да изпробва масата за билярд и оборудването преди мача
 • да поиска информация относно изискванията и графика на турнира
 • да използува цялото налично на турнира оборудване (удължители, креда, салфетки и т.н.)
 • да следи за отчитането на текущия резултат и за записването на резултатите от игрите.

 Участникът би трябвало да бъде близо до масата за следващия му/й мач не по-късно от 15 минути след обявяването на този мач от съдиите. Ако участник не дойде навреме на масата за мача си, то той/тя се счита за загубил мача заради просрочване (неявяване) и в случай на повторно закъснение за мача си, играчът подлежи на дисквалификация, като случаят се докладва на националната федерация по билярд на съответната страна.

 В случай на нараняване или заболяване на играч, а също така и за оказване на техническа помощ, съдията може да направи до 30-минутно прекъсване на мача. Ако след прекъсването играчът не продължи мача, той/тя се счита за загубил мача поради неявяване.

 Прекъсвания между игрите и по време на мача могат да бъдат правени само ако бъдат разрешени от съдията и не могат да бъдат по-дълги от 5 минути.

 В случай,че играч бъде дисквалифициран или не продължи играта, неговият съперник в незавършената игра получава максималния резултат на база завършени игри (вкарани топки) към момента на прекъсване на мача.

 Ако участник, спечелил мача, бъде дисквалифициран от турнира заради неспортсменско поведение след като мача е завършил, то неговият съперник не се счита за спечелил този мач.

 Ако участник отпадне от турнира поради неучастие в повече от половината мачове, тогава всичките постигнати от него/нея резултати се анулират; ако към момента на отпадането му/й са изиграни повече от половината мачове, тогава резултатите му се включват в общата статистика на турнира.

 МКИП е определил следния начин за обличане за участници в турнир: тъмни панталони, бяла риза, жилетка, папионка, тъмни обувки. Облеклото на участника трябва да бъде чисто, спретнато и добре оразмерено.

   1.5 - Неспортсменско поведение

 Неспортменското поведение на официални лица по време на турнир включва публично направени забележки или действия, които са в противоречие с честното състезание на играчите. Най-често това поведение се изразява чрез:

 • думи или жестове, които противоречат на решенията на съдията или на действията на играчите
 • намеса в или възпрепятстване на нормалната и безопасна игра
 • умишлено разместване на топките на масата
 • поставяне върху масата на знаци, недопустими според правилата
 • използуването на каквито и да било средства, недопустими според правилата, за измервания по масата
 • несанкционирано напускане на масата, определена за играч по време на играта
 • предзвикателно разглобяване на щека от две части преди края на играта
 • предизвикателно бавене по време на играта
 • обидно държане спрямо съперника, съдиите и публиката

 Съдиите и официалните лица на турнирите ще предприемат драстични мерки за предотвратяването на каквото и да било неспортсменско поведение от играчите или от други лица, присъствуващи на турнира, както и да осигурят спортсменска и приятелска атмосфера.

 За неспортсменско поведение могат да бъдат налагани следните санкции на играч:

 • забележка за неспортсменско поведение
 • предупреждение за неспортсменско поведение
 • обявяване на играча за загубил в играта
 • дисквалификация на играча от турнира

 Наложените за неспортсменско поведение санкции на даден играч трябва да бъдат вписани в мачовия протокол от организаторите на турнира.

   1.6 - Възражения (протести)

 Участници в турнира както и представители и треньори на отборите могат да възразяват относно действия на съдиите, свързани с интерпретацията и прилагането на правилата или на “Турнирните правила”. Ако възражението е свързано с действия на съдия на масата по време на мача, тогава незабавно след възникването на причината за такова възражение, играчът трябва да спре играта и да направи следното изявление към съдията: "Аз възразявам срещу …" последвано от същността на възражението. В случай че съдията намери възражението за обосновано, той/тя трябва да се съгласи с него (да върне топките на първоначалната им позиция, да прекатегоризира удара, да върне топка на масата и т.н.) и да даде продължаване на играта по нормалния начин.

 В случай че съдията намери възражението на необосновано, той/тя трябва да обясни на играча изискванията на правилата и условията, приложими за специфичната ситуация и да предложи продължаване на мача.

 Ако играчът продължава да настоява на своята позиция, тогава съдията на масата трябва да предложи на този играч да направи писмено възражение (протест) чрез представител на отбора си или лично и да го внесе в Главния Съдийски Комитет заедно с паричен депозит. Размерът на паричния депозит се определя от организаторите на турнира. Възражението следва да бъде разгледано от Главния Съдийски Комитет в рамките на 1 час след подаването му. Решението на Комитета, подписано от главния съдия, се предава на възразяващата страна.

 По време на разглеждането на възражението от Комитета играта се преустановява, като се отбелязва положението на топките на масата. Играта може да бъде подновена след като от Комитета се приеме решение по възражението.

 Ако възразяващият играч направи следващия си удар по топките след преустановяването на играта и преди да е било прието решението на Комитета по повод неговия протест, тогава не се обръща внимание на възражението и се приема, че е неоснователно. В текста на възражението си се изисква да бъде посочено от възразяващия основанието за разногласието с действията на съдията или на съперника, както и да се посочи дата и час на подаване на възражението до Главния Съдийски Комитет. Ако възражението се приеме, тогава паричния депозит се връща на възразяващия, в противен случай той остава на разположение на организаторите на турнира.

 Решението на Главния Съдийски Комитет на турнира по повод на каквото и да било възражение не може да бъде поставяно за разглеждане от по-висш орган.

   1.7 - Особени случаи

 Ако по време на игра, поради грешка на играч (или съдия), играта продължи въпреки че един от играчите е приключил играта (вкарал е 8 топки), тогава, независимо от по-нататъшното развитие на играта, тя следва да бъде прекратена незабавно след откриването на тази грешка. Победителят в играта се установява по обикновения начин, на базата на принципа "спечелена игра не се преиграва”.

   1.8 - Играчи и "Правила на играта"

 Всеки играч следва да се запознае с правилата на играта и трябва да ги спазва; задължение на играча е да знае и да спазва правилата.По време на игра е разрешено на играч да поиска от съдията разясняване на правилата при всяка по-особена ситуация на масата, но непременно преди извършването на следващия му/й удар. Ако ударът бъде направен преди поискване на разяснение от съдията относно неясна ситуация на масата, това прави невъзможно по-нататъшното дискутиране на тази ситуация.


2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Пирамида"

   2.1 - Цел на играта

 Печели този, който първи вкара 8 топки.

   2.2 - Използвани топки

 Играта се играе с 16 топки; всяка една от тях може да бъде използувана като топки-бияч или като топка-мишена.

   2.3 - Начин на игра

 Играчът може да вкарва която и да е топка-мишена с топка-бияч или може да вкара топката-бияч след като тя е ударила една или няколко топки-мишени. Не е необходимо да се обявяват или посочват топките и джобовете. Ако ударът е правилен, т.е. изпълнен е правилно, всяка вкарана топка се счита за спечелена от играча.

   2.4 - Игра по топката-бияч

 Топката-бияч може да бъде удряна само с върха на щеката, по надлъжното продължение на щеката, като играчът трябва да има контакт с пода поне с единия крак в момента на удар по топката. Върхът на щеката не трябва да удари топката-бияч два пъти по време на един и същ удар. Забранени са ударите с добутване (пуш шот – push shot) и с натиск (pressing shot). Удар с добутване е удар, при който играчът забавя контакта на върха на щеката с топката и в резултат добутва топката-бияч и топката-мишена едновременно.

 Удар с натиск е удар, при който, когато две топки са много близо една до друга или се докосват, те биват “притиснати” в джоба чрез натиск при движението на щеката, или пък сменят мястото си при същото движение на щеката. Ако топката-бияч е в контакт с топка-мишена, то тя трябва да бъде ударена с върха на щеката при ъгъл от 45 градуса или повече, спрямо правата линия, която минава през центровете на двете топки.

 Ако топката-бияч е близо до топка-мишена, то тя може да бъде ударена с щеката по нормалния начин и при какъвто и да било ъгъл спрямо правата линия, която минава през центровете на двете топки, но без да се извършва удар с добутване или с натиск.

   2.5 - Подреждане на топките и начало на играта

 В началото на играта 15-те номерирани топки-мишени се подреждат една до друга в триъгълна пирамидална форма в единия край на масата чрез тригълника, за подреждане на топки, като топката на върха на пирамидата се поставя на горната мушка (т.е. най-ниската точка на пирамидата е на тъй наречената точка №3), а основата на пирамидата да бъде успоредна на борда при тавана на масата. 16-та топка (без номер) се използува за топка-бияч и се поставя в прислона на масата (областта между линията (междата) на долната мушка и борда при пода на масата. Топка, поставена на самата линия на долната мушка, се счита, че е извън прислона на масата. Играта започва след като съдията подреди всички топки за извършването на разбиващия удар.

   2.6 - Определяне на играча за разбиване

 Извършва с процедурата, наречена “легинг” (lagging). Играчите застават в двата края на масата, откъм пода на масата, всеки откъм един дълъг борд и вземат по една топка. По сигнал на съдията те поставят топките на масата и ги изстрелват из зад линията на долната мушка към спонта на борда при тавана на масата. Правото да извърши разбиващия удар получава играчът, чиято топка отскочи от спонта при тавана на масата и спре най-близо до борда при пода на масата. Играч губи процедурата, ако топката му/й: не удари спонта при тавана на масата; влезне в джоб или изскочи от масата; удари спонта на страничен борд или премине в съперниковата половина на масата. Процедурата се повтаря ако и двамата противници са загубили (поради горните причини) или ако топките им са спрели на еднакво разстояние от борда при пода на масата. Победителят в процедурата има право или да направи разбиващия удар или да даде това право на съперника си. При последователни игри играчите сменят алтернативно реда за разбиване (редуват се) до края на мача.

   2.7 - Начално разбиване

 Играчът може да направи разбиването като постави топката където пожелае зад линията на долната мушка, но не му е позволено да преминава тази линия. Счита се, че топката-бияч е влязла в игра, ако е била ударена с върха на щеката. Началното разбиване трябва да бъде направено по такъв начин, че да се постигне едно от следните условия, след контакта на топката-бияч с някоя топка-мишена:

 • някоя топка да бъде вкарана в джоб
 • някоя топка да удари поне два спонта

 Всички топки, които бъдат вкарани при началното разбиване, се смятат за вкарани от играча, направил разбиването и вкараната топка (топки) се смятат за достатъчно услоние за продължаване на играта от този играч.

 Ако не се постигне едно от горните условия, тогава съперникът има право:

 • да приеме разположението на топките на масата и да продължи играта
 • да подреди отново топките в изходното пирамидално положение и да направи самият той начално разбиване
 • да поиска съперника (т.е. разбиващия играч) да повтори разбиването

   2.8 - Начало и край на удара

 Ударът започва в момента, в който върхът на щеката докосне топката бияч и завършва когато всички топки върху масата са спрели окончателно движението си. Топка, която се върти на място, се счита за топка в движение.

   2.9 - Кога съперникът влиза в игра

 Съперникът на предишния играч влиза в играта след като предишният играч е пропуснал, т.е. не е успял да вкара топка в джоб или е нарушил правилата. Ако сгрешилият играч бъде наказан, неговият съперник има правото да оцени разположението на топките и да поиска наказаният играч да продължи играта.

   2.10 - Правило за извършване на удар за подреждане на топките

 Ударът за подреждане на топките е умишлен удар без вкарване на топка, с който се намаляват до минимум шансовете на съперника да вкара топка при следващия си удар. Ударът за подреждане на топките се счита за правилен ако в резултат на този удар топката-бияч удари топка-мишена и поне една от топките отскочи от спонт и удари още един спонт или премести която и да е друга топка до директен удар с този друг спонт.

   2.11 - Специални случаи на вкарване на топка в страничните и ъгловите джобове

 При всеки един случай на докарване на топка до страничен или ъглов джоб без вкарването й, когато не са налице условията за удар за подреждане и когато ъгълът за вкарване в джоба е достатъчен (определя се от съдията), ударът се смята за правилен и на играча не се налага наказание, ако в резултат на контакта между топката-бияч и която и да е друга топка, една от топките:

 • е ударила отвора на джоба
 • е ударила спонт в зоната на 68 мм (диаметъра на топката) до отвора на джоба
 • е спряла в зоната на вкарване в джоба на разстояние не по-голямо от диаметъра на две топки (136 мм) от ръба на джоба (измерването се прави до центъра на предната повърхност на топката, спряла до джоба).

 Ако ъгълът за вкарване на топка е недостатъчен (зона, от която не може да се вкара топка, определена от съдията), тогава е задължителен ударът за подреждане. Играчът има право да се консултира със съдията за достатъчността на ъгъла, с който играчът смята да извърши удара.

   2.12 - Отбелязани и "висящи" топки

 Една топка се смята за отбелязана (вкарана) ако в резултат на правилен удар тя падне в джоб и остане в него. Ако топката отскочи от джоба на масата, то тя не се счита за вкарана и следва да остане в играта. Ако една топка спре ("увисне") в отвора на джоба и след това падне в джоба преди края на удара (спирането на всички топки на масата), тогава тази топка се счита за вкарана и играчът има право на следващ удар. Ако една топка спре ("увисне") в отвора на джоба и след това падне в джоба, когато всички топки на масата са спрели движението си, обикновено поради външна сила, тогава тази топка се връща на предишното си място в отвора на джоба.

   2.13 - Умишлено придвижванена топка покрай спонт

 Умишленото придвижване на топка покрай спонт, независимо от начина на изпращането й – директно чрез топка-бияч или чрез друга топка-мишена – не е позволено. Ако в резултат на това бъде вкарана топка, тя няма да бъде зачетена на играча и ще бъде върната на масата на горната мушка. Не се налага наказание за такова вкарване.

   2.14 - Топки, излезли извън масата

 Една топка се счита за излязла от масата, ако е спряла движението си извън полето на масата. Освен това, топка се счита за излязла от масата и ако тя удари някъкъв предмет (щека, креда, дреха и т.н.), извън границата на масата и след това се върне върху полето на масата. Ако топка, излязла от масата, удари някъкъв предмет (щека, креда, дреха и т.н.), принадлежащ на играча или на неговия съперник, извън границите на масата, то ударът няма да се смята за фал. Ако обаче топка, излязла от масата, удари някъкъв предмет (щека, креда, дреха и т.н.), принадлежащ на играча или на неговия съперник, в границите на масата, то ударът се смята за фал и следва да бъде наложено наказание. Топката ще остане в игра ако е ударила някъкъв предмет в границите на масата (горната част на страничния борд, рамката на джоба, осветително тяло и т.н.) и след това се е върнала на полето на масата сама.

   2.15 - Бавна игра

 Ако един играч постоянно планира и извършва бавно ударите си, като по този начин пречи на развитието на играта, тогава съдията (или съперника) има право да наложи ограничение от една минута между ударите на този играч.Когато се наложи такова ограничение, на играча се дава една минута за планиране и извършване на удар. Броенето на времето започва когато всички топки на масата са спрели движението си и се следи от съдията с хронометър. Десет секунди преди изтичане на времето съдията трябва да направи предупреждение "Остават десет секунди". Ако играчът не успее да извърши удар за периода от 1 минута, то съдията дава команда "Стоп" и дава право на съперника да извърши следващия удар, като разположението на топките на масата не се променя. На нарушилия играч се налага наказание.

   2.16 - Честна игра (феърплей)

 Играта се смята за честна ако играчите по време на игра не само демонстрират отлично спортсменство, но и уважение към техния съперник и към другите хора, присъствуващи на турнира. По време на мач играчът има право да говори само със съдията. Обсъждане на теми, които не са свързани със ситуацията на масата, коментиране на играта на съперника, неоснователни запитвания към съдиите и публиката, както и каквото и да било друго поведение, което пречи на гладката и спокойна игра, ще се смята за неподходящо за спортсмен. Ако един играч получи предупреждение от съдията и продължи с очевидно несъобразяване с установените правила, съдията следва да повдигне въпроса за неговото “неспортсменско поведение”.

   2.17 - Намеса на външни лица

 Организаторите на турнира и съдиите следва да осигурят такива условия, които ще изключат възможността от намеса в играта на външни лица. Ако все пак възникне такава ситуация, то организаторите на турнира и съдиите следва да действат незабавно и в съответствие с правилата на играта. Ако намесата на външно лице доведе до разместване на топките на масата, то топките следва да бъдат върнати в изходната им позиция и играта да продължи по нормалния си ред. Не се налага наказание на който и да е от играчите. Ако възстановяването на изходната позиция е невъзможно, тогава се регистрира резултата в момента на прекъсването на играта, останалите на масата топки се подреждат в пирамидална форма и играта продължава с топка-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, съгласно правилата за разбиващия удар, като за топка-бияч се взема една от останалите топки. Съдиите следва да действат по същия начин и в случай на непредвидени обстоятелства (счупване, вятър, разтърсване на масата за билярд и т.н.).

   2.18 - Намеса на съперника

 Каквото и да било действие или дума, което има влияние на характера и естеството на играта се смятат за намеса в играта на съперника. Съдиите трябва много строго да следят и да не допускат каквато и да било намеса в играта на съперника. Ако един играч нарочно промени позицията на топка (топки) на масата, тогава следва да се възстанови изходната позиция и да се наложи наказание на сгрешилия играч. Ако възстановяването на изходната позиция е невъзможно, тогава се регистрира резултата в момента на прекъсването на играта, останалите на масата топки се подреждат в пирамидална форма и играта продължава с топка-бияч “ин хенд” зад линията на долната мушка, съгласно правилата за разбиващия удар. Кой да извърши разбиването се решава от съперника на сгрешилия играч. Ако съперник спре топка, движеща се към джоб или се намеси в движението й, тогава тази топка се счита за вкарана и се налага наказание на сгрешилия играч.

   2.19 - Връщане на топки на масата

 Всички неправилно вкарани топки, топки, изскочили от масата и топки, взети от един играч като наказание, се връщат на масата като се поставят на горната мушка. Ако това място се заема от друга топка, тогава топката се поставя върху линията между горната мушка и спонта (борда) при тавана на масата, колкото е възможно по-близко до пречещата топка, но без да я докосва. Разрешено е да се играе по топка, която току-що е била върната на масата.

   2.20 - Наказания за фалове

 За всяко едно нарушение на правилата играчът се наказва, като се взема една топка от неговите (вкарани) и се върне на масата. Ако играчът, който е направил фал, няма вкарани топки, наказанието ще бъде приложено след като той вкара първата си топка. Ако по време на удар бъдат нарушени няколко правила, играчът получава единично наказание (губи една от своите топки). Топки, вкарани в нарушение на правилата, не се зачитат и се връщат на масата в съответствие с правилата на играта.

 Наказания се налагат в следните случаи:

 • ако ударената топка-бияч не удари топка-мишена
 • ако ударената топка-бияч излезе извън масата
 • ако която и да е топка на масата бъде докосната или тя докосне дреха, удължител, креда и т.н
 • ако топката-бияч бъде ударена неправилно
 • ако началното разбиване бъде направено неправилно
 • ако ударът за подреждане на топките бъде направен неправилно
 • ако играчът се намесва в играта на противника чрез преместване на топка (и)
 • ако играчът играе преди да е бил завършен предишния удар
 • ако играч просрочи определеното му от съдията време заради бавна игра

3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ:

   3.1 - Под на масата

 Под (прислон на масата) е част от полето на масата между борда при пода (прислона) на масата, линията на долната мушка, левия и десния страничен борд. Прислона на масата се използува при началното разбиване и когато топката-бияч трябва да се вкара отново в игра.

   3.2 - Топка-бияч

 Това е топката, която се удря с края на щеката по време на удар. Когато топката-бияч влезне в джоб, след като е докоснала топка-мишена, се използува термина “своя топка” (топка на играещия). Този термин обозначава топка-бияч, която е била вкарана в джоб в резултат на отскачане от топка-мишена.

   3.3 - Топка-мишена

 Това е топката, която се удря с топката-бияч. Когато топка-мишена влезе в джоб в резултат на удар от топката-бияч, се използува термина “чужда топка” (топка на съперника).

   3.4 - Линия за връщане на топка

 За връщане в игра на топка след фал от някой от играчите се използува точката на горната мушка, която се нарича също така и точка за връщане на топката. Понякога тази точка е заета от друга топка, което прави невъзможно връщането на топката на тази точка. В такъв случай топката, която се връща, се поставя на линията между горната мушка и спонта при тавана на масата. Топката следва да се постави на тази линия, на най-близкото незаето място между горната мушка и спонта. Топката трябва да се постами възможно най-близко до горната мушка, но без да се допира до друга топка-мишена. Подобен подход ще се прилага и когато е необходимо да се върнат две или повече топки на линията за връщане на топка. Ако мястото между горната мушка и спонта е недостатъчно за връщането на всички топки, които следва да се върнат, тогава се използва продължението на линият през горната мушка към централната точка на масата.

 Тези правила може да не обхващат всички възможни ситуации, които могат да възникнат по време на игра. Ситуации необхванати от тези правила следва да бъдат решавани от Главния Съдийски Комитет, като неговото решение не може да бъде подлагано за разглеждане на по-горни инстанции.

   3.5 - Точки и линии на полето на масата при спортния билярд:

 • Foot Rail – борд при тавана на масата
 • Nr1 – Head Spot – Долна мушка
 • AB – Head String – линия на долната мушка
 • Nr2 - Center Spot – централна точка
 • CD – Center String – централна линия
 • Nr3 – Foot Spot – горна мушка
 • EF – Foot String – линия на горната мушка
 • GH – Long String – линия от горната мушка до спонта при тавана на масата
 • Head Rail – борд при прислона на масата

схема на руска пирамида

4. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПИРАМИДА:

   4.1 - Маси:

 • размер на полето на масата 3,55 х 1,76м
 • височина на полето на масата от нивото на пода 820мм
 • размер на джобовете (широчина) – а) ъглов джоб 74 +/- 0,5мм
 • страничен джоб 83 +/- 0,5мм
 • допустимо отклонение на нивото на масата от хоризонталната равнина: надлъжно 0,5мм, странично 0,25мм

   4.2 - Топки:

 • диаметър – 68мм

   4.3 - Щеки:

 • дължина (средна)– 150см
 • тегло (средно)– 680гр
 • връх 14мм

 Оборудване неупоменато по-горе, може да се използува без да причинява вреди по масите и местата, където се провеждат състезания по билярд.
Back to Top