Impulse Billiards Ltd


ПРАВИЛА ЗА ИГРА "СНУКЪР"


със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


1. ВИД НА ИГРАТА:  Международният или "Английски" снукър е най-разпрстранената форма на снукъра по света. Обикновено се играе на английски билярдни маси с размер 6 на 12 фута (183х366 см), с джобове, които са по-тесни в сравнение с тези на билярдите с отвори, като бордовете имат плавна извивка към джобовете. За играта могат да се използуват и маси с размери 5 на 10 фута (157х304 см) и дори с по-малки размери. Игралното поле (между ръбовете на бордовете) на Английския билярд (масата 6 х 12 фута) трябва да има размери 356,9 см на 177,8 см, с допустим толеранс и в двата размера от +/- 1,2 см. Височината на масата се мери от пода до горния край на рамката с бордовете и трябва да бъде 86,4 см с толеранс от +/- 1,2 см.

2. ИГРАЧИ: Двама

3. ИЗПОЛЗВАНИ ТОПКИ:  Комплект топки за снукър включва: 15 топки-мишени, неномерирани, едноцветно червени (наричани заради това "червени"), 6 топки-мишени, неномерирани, едноцветни, но в други цветове (наричани заради това "цветни") и топка-бияч (наричана "бялата топка"). Точките, които носят топките са: червена –1, жълта – 2, зелена – 3, кафява – 4, синя – 5, розова – 6, черна – 7. В международния снукър размерът на топките е 2 1/16 инча в диаметър (52,4 мм).

4. НАЧАЛНО ПОДРЕЖДАНЕ:  Играта започва, като топките се нареждат съгласно горната диаграма. Розовата се поставя на т.нар. "пирамид спот" (точка на пирамидата, точка на розовата топка – маркирана е на масата по средата между централната точка и края на горния борд. Връхната топка на триъгълника от червени топки се поставя колкото е възможно по-близо до розовата топка, без да я докосва. Болк-лайн (начална линия) и болк (начален сектор): права линия, начертана на 29 инча (73,66 см) успоредно на вътрешния край на долния (начален) борд, се нарича болк-лайн, а пространството, оградено от нея и борда се нарича болк.
Полукръг: Полукръгът е линия, начертана в болка, под формата на полукръг, с център на средата на болк-лайна и с радиус 11,5 инча (29,2 см). Когато играчът има топката-бияч “ин хенд” в полукръга, той може да постави топката-бияч където пожелае на линията или вътре в полукръга и може с ръка или с която и да е част на щеката (включително върха) да мести топката-бияч докато не се прецени, че той прави опит за удар.


схеми на снукър маси

5. ЦЕЛ НА ИГРАТА: Да се отбележат повече точки от противника

6. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ:  Точки се отбелязват по два начина: всеки играч получава точки за фалове на противника (виж "Наказания за фалове") или от правилно вкарване на червени или цветни топки. Всяка правилно вкарана червена топка носи 1 точка; всяка правилно вкарана цветна топка носи съответния брой точки (както е посочено по-горе в "Използвани топки").
Един фрейм (част от играта) завършва, когато бъдат вкарани всички топки в съответствие с Правилата на играта; ако, обаче, е останала само черната топка (7), фреймът завършва с първото вкарване или с първия фал. Ако резултатът на играчите е равен след това вкарване, черната топка се поставя обратно на мястото си на масата и играчите теглят жребий или определят по друг начин реда за игра по тази топка, като играчът на ред получава топката-бияч "ин хенд" в полукръга; първият, който вкара топката, печели фрейма; ако някой направи фал, той губи фрейма.
Начално разбиване: играчите теглят жребий или стрелят с топката за определяне реда за началното разбиване. При турнирен мач, играчите се редуват при разбиването в отделните фреймове. Първият играч има топката-бияч "ин хенд" в полукръга. Той трябва да удари с топката-бияч червена топка. Не е необходимо топка да удари борд или да бъде вкарана в джоб. Ако това не бъде направено, се присъжда фал (виж "Наказания за фалове"). Освен отбелязването на фала като резултат, следващият играч (както при всички фалове) имам право на избор (1) да приеме масата такава, каквато е или (2) да поиска сгрешилия играч да разбива отново.

7. ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

   7.1 - Общи:

   Правилно вкарана топка дава право на играча да продължи да играе на масата, докато не успее да вкара правилно топка.

   При всички удари играчът трябва да се съобразява със съответните изисквания на Правила 5 и 6. Не е необходимо топката-бияч или топка-мишена да ударят борд или да бъде вкарана в джоб ако топката-бияч е ударила разрешена за игра топка-мишена (бол он). Неуспех да се удари разрешена за игра топка се счита за фал.

   Докато има червени топки на масата, играчът, който е на ред (играч, правещ първи удар в своя ининг) винаги има за "бол он" (топка за игра) червена топка.

   Всяка една червена топка, вкарана в джоб при правилен удар, се смята за правилно вкарана; играчът не е задължен да посочва определена червена топка(и), джоб(ове) или подробности за това, как топката ще бъде играна.

   Когато играчът има червена топка за "бол он" (топка за игра), той трябва да удари с топката-бияч първо червена топка. Ако не успее, това се счита за фал (виж "Наказания за фалове").

   След като играчът е вкарал начално червена топка, следващата му правилна мишена е цветна топка и докато на масата има червени топки, той трябва да редува играта по червена и по цветна топка (като във всяка една група, той може да играе по която иска топка). Когато на масата има червени топки и топката-мишена е цветна топка, играчът трябва (а) да определи преди удара по коя цветна топка ще играе (така специфичния цвят топка става негова "бол он" (топка за игра)) и (б) да удари с топката-бияч първо така определената цветна топка. Ако не успее с тези две условия, счита се за фал (виж Наказания за фалове).

   Ако играчът трябва да играе по червена топка (червената топка му е "бол он" – топка за игра), но той вкара цветна, това се счита за фал.

   Ако играчът трябва да играе по определена цветна топка, но той вкара каквато и да било друга топка, това се счита за фал.

   Ударите с прескок са нередовни в Международния снукър. Счита се за фал ако играч нарочно удари по какъвто и да било начин топката-бияч така, че тя да направи подскок (да се отдели от плота на масата), с цел да премине над пречеща топка (топка маска).

   Докато има червени топки на масата, всяка една вкарана цветна топка, се връща на мястото й на масата веднага след вкарването й в джоб и преди следващия удар (виж "Връщане на топки на масата"). Ако след вкарването на цветна топка, тя е поставена на неправилно място на масата и играчът играе по друга топка (и противникът или съдията обявяват това неправилно поставяне преди да са направени два удара от играча), ударът се счита за фал.
  Ако играчът направи два удара след това неправилно поставяне, без това да е обявено от противника или съдията, тогава не му се налага наказание и той продължава да играе нормално, все едно че не е допусната грешката с неправилното поставяне на масата на съответната топка. Играчът, който е на ред, отговаря за правилното поставяне на всички топки преди удара му.
  Ако един играч играе докато топка(и), която трябва да е на масата, не е върната там, може да му бъде отсъден фал по всяко време на неговия ининг (ред), когато този фал бъде забелязан. Отбелязаните точки до момента на откриване на фала, се зачитат.

   Когато вече няма червени топки на масата, топката за игра на играча (бол он) стават цветните топки, в нарастващ ред на стойността им (2, 3, 4, 5, 6, 7). Правилно вкараните цветни топки вече не се връщат обратно на масата. Те остават извън масата. (Изключение е черната топка (7) в случай на равенство – виж "Резултат"). Неправилно вкарана топка: неправилно вкарани червени топки не се връщат на масата, неправилно вкарани цветни топки се връщат на местата им на масата (виж "Връщане на топки на масата").

   7.2 - Топки-мишени излезли от масата:

   Червена топка, изкрана извън масата, не се връща на масата и на играча се присъжда фал. Цветна топка, изкарана извън масата, се връща на мястото си на масата и на играча се присъжда фал (виж "Наказания за фалове").

   7.3 - Връщане на топки на масата:

   Червените топки никога не се връщат на масата. Цветните топки, които трябва да бъдат върнати на масата, се връщат на местата си от началото на играта. Ако мястото на цветна топка е заето от друга топка (това означава, че ако бъде върната на мястото си тя трябва да отмести или да докосва топка), тогава тази топка се поставя на свободното място на топката с най-голяма стойност. Ако всички места са заети, тогава топката се поставя колкото е възможно най-близко до нейното място, на правата линия между това място и най-близката точка на горния или долен спонт.

   7.4 - Топка-бияч след излизането й от масата:

   Следващият играч получава топката-бияч "ин хенд" в полукръга. Когато топката-бияч е "ин хенд" в полукръга (с изключение на началното разбиване), няма ограничение (на база разположение на червени и цветни топки) по кои топки може да се играе; играчът може да играе по всяка една топка, независимо къде се намира тя на масата.

   7.5 - Докосване на топка:

   Когато топките са в игра, счита се за фал ако играч докосне някоя топка-мишена или ако докосне топката-бияч с друга част освен с върха на щеката си при извършване на правилен удар.

   7.6 - Снукърд (скрита топка):

   Топката-бияч се счита за "снукърд" (скрита), когато прав удар по топка за игра не е възможен, тъй като на правата линия между топката-бияч и топката за игра (бол он) има топка(и). Ако има дори една топка, по която може да се играе и тя се вижда по права линия, тогава топката-бияч не е скрита. Ако топката е "ин хенд" в полукръга, тя се счита за скрита само ако от всички точки на линията на полукръга или вътре в него няма възможност за прав удар по топка за игра. Ако на топката-бияч пречат повече от една топка, то за скриваща топка се счита най-близката до нея топка.

   7.7 - Енгълд (скрита от борд топка):

   Топката-бияч се счита за "енгълд" (скрита от борд), когато прав удар по топка за игра не е възможен, тъй като правата линия между топката-бияч и топката за игра (бол он) пресича ъгъл на спонт. Ако има дори една топка, по която може да се играе и тя се вижда по права линия, тогава топката-бияч не е скрита от борда. Ако топката е скрита от борд след извършен фал, съдията обявява "Енгълд бол" и играчът има право да избира или (1) да играе от тази позиция, или (2) да получи топката-бияч "ин хенд" в полукръга.

   7.8 - Заето място:

   Мястото на една топка се счита за заето, ако съответната топка не може да бъде поставена на мястото си без да бъде докосната друга топка.

   7.9 - Долепена топка:

   Ако топката-бияч докосва друга топка, която е, или може да бъде топка за игра (бол он), тогава съдията или играч следва да обяви "тачинг бол" (долепена топка). След това играчът трябва да играе така, че да отлепи топката-бияч, в противен случай му се присъжда фал за "пуш строук". Не се присъжда наказание за такава игра за отлепване на топката-бияч ако (1) топката, до която е долепена, не е топка за игра (бол он), (2) топката е за игра и играчът определя топката за игра или (3) топката е за игра, играчът определя и удря първо друга топка. (Ако съдията определи, че топката се е преместила поради друга причина, а не на играча, тогава няма фал.)

   7.10 - Удар с добутване (push stroke - пуш строук):

   Ударът с добутване (пуш строук) е фал и се присъжда когато върхът на щеката остане в допир с топката-бияч (1) когато топката-бияч удари топка-мишена или (2) след като топката-бияч е започнала движението си напред. В случай че топката-бияч почти докосва топка-мишена, ще се счита за правилен удар, ако топката-бияч докосне дори и съвсем леко или малка част от топката-мишена.

   7.11 - Пропуск:

   Играчът трябва да направи всичко възможно, за да удари топката за игра (бол он). Ако съдията сметне, че правилото е нарушено, той следва да обяви фал и "пропуск". Следващият играч (1) може да играе така, както са топките в момента или (2) може да поиска топката(топките) да бъдат върнати в предишната позиция и нарушителят да играе отново.
  ЗАБЕЛЕЖКА: ако е невъзможно да бъде ударена топката за игра (бол он), играчът се преценява дали е направил опит да я удари.

   7.12 - Свободна топка:

   Ако след фал топката бияч е "снукърд" (скрита), съдията или играч следва да обяви "свободна топка" (фрии бол). Ако ненарушилият играч прави следващия удар, той може да номинира която и да е топка за топка за игра (бол он). За този удар, тази топка ще бъде считана за топка за игра и ще бъде дадена съответствуващата й стойност. Счита се за фал ако топката-бияч не удари първо или – освен ако на масата са останали само розовата и черната топка – бъде скрита от свободната топка. Ако "свободната топка" бъде вкарана в джоб, тя се връща на масата като за резултата се зачита стойността на топката за игра (бол он); ако топката за игра бъде вкарана, то се зачита стойността й. Ако бъдат вкарани и двете топки – свободната топка и топката за игра – то се зачита само стойността на топката за игра.


8. ФАЛОВЕ:

 •  Играчът, който е извършил фала, се наказва със съответното наказание (което се добавя към резултата на противника) и трябва да играе отново, ако бъде поискано от следващия играч.
  След като веднъж е направено такова искане, то не може да бъде оттеглено.
 •  Ако при един удар са направени повече от един фал, налага се най-голямото по размер наказание.
 •  Всяка една топка, която не е поставена на правилното й място, следва да остане там, където е поставена, освен ако е извън масата и тогава трябва да бъде поставена на точното си място.

9. НАКАЗАНИЯ ЗА ФАЛОВЕ:

   9.1 - Налага се наказание от 4 точки или по-голямото от предписаните наказания:

   а)  Стойността на топката за игра (бол он) – при удар:

 •  когато топките все още се движат от предишния удар
 •  по топката-бияч повече от един път (двоен удар)
 •  когато поне единият крак не е на пода
 •  когато не е на ред
 •  неправилно при топка “ин хенд” в полукръга или при причиняване
 •  топката-бияч да не удари нито една топка-мишена
 •  топката-бияч да влезе в джоб
 •  скриване на топката със свободна топка
 •  удар с подскок

   б)  Стойността на топката за игра (бол он) или топката, за която става въпрос при причиняване:

 •  топка, която не е за игра, да влезне в джоб
 •  топката-бияч първо да удари топка, която не е за игра
 •  удар с добутване (пуш строук)
 •  удар с неправилно поставена топка
 •  докосване на топка с друго, освен с върха на щеката
 •  изкарване на топка извън масата

   в)  Стойността на топката за игра или по-високата стойност между двете топки, при удар с топката-бияч едновременно на две топки, освен ако това са две червени топки или свободна топка и топка за игра.

   9.2 - Налага се наказание от 7 точки, ако играчът:

 •  след вкарване на червена топка, направи фал преди да е определил цвета на следващата топка за игра
 •  използува топка извън масата за каквато и да било цел
 •  играе по червени топки при последователни удари
 •  използува за топка-бияч някоя друга топка, освен бялата топка.Back to Top